Welke gevolgen heeft de Brexit voor uw merk?

Blog

Schenkeveld Advocaten - brexit

De Brexit is een feit. Sinds 1 januari van dit jaar heeft het Verenigd Koninkrijk de EU verlaten. Daardoor zijn bestaande EU-verdragen niet langer van toepassing in het Verenigd Koninkrijk. En dat heeft ook gevolgen voor te registreren en reeds geregistreerde merken. Schenkeveld Advocaten vertelt u graag welke gevolgen dat zijn.

Vóór 1 januari 2021 geregistreerde merken

Merken (en modellen) die vóór 1 januari 2021 bij het European Union Intellectual Property Office (EUIPO) waren geregistreerd, zijn in het Verenigd Koninkrijk automatisch omgezet in een Britse registratie. Deze Britse registratie is identiek aan de Europese registratie. Bestaande prioriteits- en senioriteitsgegevens zijn dus mee overgegaan.

Aanvragen van voor 1 januari 2021

Had u voor 1 januari 2021 een registratie aangevraagd voor uw merk (of model), maar was de registratie nog niet ingeschreven bij het EUIPO? Dan is deze aanvraag niet automatisch omgezet en moet u zelf, voor 1 oktober 2021, een Brits handelsmerk (of model) aanvragen bij het UK Intellectual Property Office (UK IPO). Als uw Britse aanvraag identiek is aan uw Europese aanvraag, houdt het UK IPO rekening met prioriteitsdata en senioriteitsclaims van de lopende EU-aanvraag. U bent voor deze Britse aanvraag – anders dan voor de omzetting – een vergoeding verschuldigd.

Liever niet geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk?

Is uw EU-merk (of model) op 1 januari jongstleden automatisch omgezet naar de Britse variant, maar heeft u hier eigenlijk geen behoefte aan? Dan heeft u een ‘opt out’-mogelijkheid.

Vanaf 1 januari 2021 te registreren merken

Als u na 1 januari 2021 een merk heeft of wilt laten registreren bij het EUIPO, krijgt u alleen nog bescherming binnen de 27 overgebleven lidstaten van de EU. En dus niet meer automatisch ook in het Verenigd Koninkrijk. Wilt u dat uw merk (of model) ook in het Verenigd Koninkrijk wordt beschermd? Dan moet u een Britse registratie aanvragen bij het UK IPO.

Gevolgen van een Britse merkregistratie

De gevolgen van een aparte Britse merkregistratie laten zich op verschillende gebieden voelen. Zo zult u zowel de Britse als de Europese merkregistratie op tijd moeten laten vernieuwen. Aan de andere kant zorgt de Britse merkregistratie ervoor dat uw merk een zelfstandig Brits merk is, en dat u dus ook afzonderlijk mag overdragen of in licentie mag geven.

Vragen?

Heeft u een vraag over uw merk of model? Of wilt u het laten registreren in de EU of het Verenigd Koninkrijk? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met een van onze specialisten IE-recht. Dat kan door te bellen met 072 514 46 66. U kunt ook het contactformulier invullen, dan ontvangt u binnen 24 uur antwoord.