Automobilist maakt voorrangsfout, motorrijder rijdt te hard: welke verkeersfout weegt zwaarder?

Blog

Schenkeveld Advocaten - A,Motobike,Crashed,Into,A,Car,A,Motorcyclist,Was,Injured

In het verkeer kan een klein moment van onoplettendheid grote gevolgen hebben. U bent afgeleid of rijdt net even iets te hard. Dan ligt aansprakelijkheid voor de hand. Maar wat nu als er een ongeluk plaatsvindt en blijkt dat beide partijen een verkeersfout hebben gemaakt? Over deze vraag moest de rechtbank Noord-Holland zich onlangs buigen.

Motorrijder botst in voorportier van auto

De bestuurder van een auto reed een parkeervak uit om aan de overkant van de weg te keren. Hierbij gaf zij geen richting aan en zette het voertuig direct haaks op de weg. Van achter deze geparkeerde auto kwam er echter een motorrijder aan die niet meer kon remmen en frontaal in het linker voorportier van de auto botste. Zowel de bestuurder van de auto als de motorrijder liepen hierbij zwaar lichamelijk letsel op. Uit het onderzoek bleek dat de motorrijder te hard had gereden. Waar 50 kilometer per uur was toegestaan had hij met een snelheid van minimaal 59 en maximaal 87 kilometer per uur gereden.

Aansprakelijkheid en eigen schuld

De vraag die vervolgens voorlag bij de WAM-verzekeraars was wie er aansprakelijk was voor schade. In het vonnis zette de rechtbank eerst op een rijtje welke verkeersfouten partijen hadden gemaakt. Deze fouten kwamen op het volgende neer:

  • De bestuurder van de auto kwam uit een parkeervak en verrichtte hiermee een bijzondere manoeuvre. Op grond van artikel 54 RVV had zij het overige verkeer voor moeten laten gaan.
  • Door geen richting aan te geven handelde zij bovendien in strijd met artikel 55 RVV. Daardoor kon de motorrijder niet zien of begrijpen dat zij de weg op wilde rijden.
  • De motorrijder hield zich niet aan de maximumsnelheid van 50 km/u.

Wat weegt zwaarder? Voorrangsfout of snelheidsovertreding?

Vervolgens moest de rechtbank bepalen wat zwaarder woog. Daarbij kwam de rechter tot het oordeel dat een gemaakte voorrangsfout in het verkeersrecht over het algemeen zwaarder weegt dan een snelheidsoverschrijding. Daarnaast wordt bij het uitvoeren van een bijzondere manoeuvre bijzondere oplettendheid gevraagd, waarbij ook voorrang verleend moet worden aan te hard rijdend verkeer (voor zover het gaat om in redelijkheid te verwachten snelheidsovertredingen). De rechtbank concludeerde dat de bestuurder van de auto hier niet aan had voldaan en dus in beginsel aansprakelijk was voor de schade.

Vervolgens oordeelde de rechtbank dat de motorrijder door substantieel te hard te rijden ook had bijgedragen aan het ongeval. Als hij minder hard had gereden had hij het ongeval mogelijk kunnen voorkomen of had het ongeval minder ernstige gevolgen gehad.

Alles overwegende kwam de rechtbank tot het oordeel dat de oorzaak van het ongeval voor 60% kon worden toegerekend aan de bestuurder van de auto en voor 40% aan de bestuurder van de motor. De rechtbank zag geen aanleiding om op een ander percentage uit te komen op grond van de billijkheidscorrectie.

Gratis advies van letselschade advocaat

Bent u het slachtoffer geworden van een verkeersongeval en kunt u hulp gebruiken bij het verhalen van uw schade? Dan kunt u voor een gratis adviesgesprek altijd contact opnemen met de letselschadespecialisten van Schenkeveld Advocaten. Als de andere partij aansprakelijk is voor uw schade, zijn de kosten van een letselschade advocaat aan te merken als schade en worden deze doorgaans volledig vergoed door de aansprakelijke WAM-verzekeraar. Onze bijstand kost u dan niets.