Het auteursrecht wijzigt: de introductie van de transparantieplicht

Blog

Schenkeveld Advocaten - auteursrecht

Sinds 7 juni 2021 is in Nederland (en de rest van Europa) het auteursrecht gewijzigd. Daarmee is het gemoderniseerd en aangepast aan het toenemende digitale gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Een van de wijzigingen betreft de introductie van de transparantieplicht. Ondanks dat deze wijziging pas op 7 juni 2022 ingaat, is het voor exploitanten van auteursrechtelijk beschermd materiaal belangrijk om nu al met de voorbereidingen te starten.

Transparantieplicht per 7 juni 2022

Veel van de nieuwe regels hebben tot doel om makers van auteursrechtelijk beschermd materiaal een betere onderhandelingspositie te geven en te zorgen voor een beter functionerende markt.

Een van die regels is de transparantieplicht. Deze plicht gaat per 7 juni 2022 in en wordt opgenomen in artikel 25ca van de Auteurswet. De verplichting houdt in dat exploitanten van auteursrechtelijk beschermd materiaal makers één keer per jaar op de hoogte moeten houden van de manier waarop hun werk geëxploiteerd wordt. Zo moet de exploitant de maker informeren over de vormen van exploitatie, de inkomsten en de aan de maker verschuldigde vergoeding. Deze informatie moet actueel, relevant en volledig zijn.

Rechtsopvolging en sublicenties

Als de oorspronkelijke exploitant de auteursrechten of een sublicentie aan een derde heeft verstrekt, ligt de verplichting om de informatie te verstrekken in beginsel bij deze derde, die de informatie moet aanleveren aan de oorspronkelijke exploitant. Deze moet de informatie in beginsel in ongewijzigde vorm aan de maker doorsturen. Doet de oorspronkelijke exploitant dat niet? Dan mag de maker de informatie ook rechtstreeks opvragen.

Uitzonderingen

De transparantieplicht geldt niet als:

  • Het aandeel van de maker bij de totstandkoming van het gehele werk niet significant was.
  • Het voor de exploitant gelet op de exploitatie-inkomsten onevenredig veel moeite is om aan de transparantieplicht te voldoen.

Rechten intrekken

Voldoet de exploitant niet zijn transparantieplicht? Dan mag de maker van het materiaal de licentie of overgedragen rechten intrekken, maar niet nadat hij de exploitant een redelijke termijn heeft gegeven om de informatie alsnog aan te leveren.

Vragen?

Met de transparantieplicht, die voorheen expliciet in de (licentie)overeenkomst moest worden vastgelegd, wordt de exploitatie van auteursrechtelijk beschermd materiaal transparanter en wordt het voor makers gemakkelijker om een goede administratie bij te houden.

Voor exploitanten is het belangrijk om hun administratie op deze nieuwe verplichting aan te passen. Vanaf 7 juni 2022 geldt de transparantieplicht namelijk direct voor alle op dat moment lopende contracten.

Heeft u hier een vraag over? Of een andere vraag over het auteursrecht? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met een van onze specialisten IE-recht. Dat kan door te bellen met 072 514 46 66. U kunt ook het contactformulier invullen, dan ontvangt u binnen 24 uur antwoord.