Blogs

Verhuizing na scheiding: mag dat zomaar?

01/10/15 Bekijk reacties Verwachte leestijd: 3 minuten

Mag een ouder na de scheiding met de kinderen verhuizen als de andere ouder dat niet wil?

Gezag

Zijn de ouders getrouwd geweest, dan hebben beide ouders automatisch het ouderlijk gezag. In dat het geval mogen ouders niet zomaar verhuizen. De andere ouder moet daarvoor toestemming geven. Heeft de vader geen gezag, dan heeft hij in principe geen zeggenschap over de woonplaats van de kinderen. Dat betekent overigens niet dat hij niets tegen de verhuizing kan doen. Het is voor hem dan noodzaak om zich zo spoedig mogelijk te wenden tot een advocaat.

Verzoek om vervangende toestemming van de rechter

Als beide ouders het gezag over de kinderen hebben, dan moet de ouder die wil verhuizen toestemming vragen aan de andere ouder. Geeft die ouder geen toestemming dan kan de verhuizende ouder om vervangende toestemming vragen aan de rechter. Als de rechter die vervangende toestemming geeft, dan mag de ouder alsnog verhuizen.

Belangenafweging/ Afstand

Een rechter kijkt naar de belangen van de ouders maar kijkt vooral naar de belangen van de kinderen. De rechter zal dus een belangenafweging maken. De rechter zal daarbij onder andere kijken naar hoe groot de afstand wordt, of de verhuizing noodzakelijk en goed voorbereid is en hoe een vermindering van het contact tussen de kinderen en de andere ouder wordt gecompenseerd. Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen zal de rechter de kinderen vragen naar hun mening.

Rechtspraak wisselend

Iedere zaak kan anders uitpakken. Over het algemeen geldt, hoe moelijker het contact tussen de kinderen met de andere ouder wordt, hoe minder snel de rechter toestemming geeft. Een verhuizing binnen een straal van bijvoorbeeld 10 km wordt door de rechter eerder goedgekeurd dan een verhuizing verder dan 50 km. Een verhuizing naar het buitenland wordt vaak minder snel goedgekeurd. Bij een echte noodzaak tot een verre verhuizing kan de rechter toch toestemming geven voor die verhuizing.

Verhuizen zonder toestemming

Verhuist een ouder zonder toestemming van de andere ouder of van de rechter toch, dan moet de niet-verhuizende ouder zo snel mogelijk actie ondernemen en zich wenden tot een advocaat. Een rechter kan bepalen dat de ouder moet terugverhuizen met alle gevolgen van dien.

Conclusie

Een ouder mag niet zomaar zonder toestemming van de andere ouder verhuizen. Of de rechter vervangende toestemming verleent hangt af van veel omstandigheden en de uitkomst kan in iedere zaak anders zijn. De verhuizende ouder doet er dan ook verstandig aan om voorafgaande aan een eventuele verhuizing een advocaat te raadplegen.

Heeft u vragen over een verhuizing of wordt u geconfronteerd met een verhuizing door uw ex-partner, neem dan contact op met één van onze specialisten. Wij kunnen u informeren.

Plaats zelf een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar alle blogs