Woordenboek

Omgangsregeling en ouderschapsplan

Wat is een omgangsregeling voor kinderen?

Bij ontbinding van een huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract bepaalt de wet dat beide partners samen het gezag over de kinderen houden. Er wordt een omgangsregeling opgesteld die wordt vastgelegd in het ouderschapsplan. In een ouderschapsplan worden afspraken vastgelegd over het contact tussen kind en de ouder(s). De regeling kan naar eigen inzicht van de ouders worden ingericht. Lukt dit niet dan zal de rechter de omgangsregeling bepalen.

Wat staat er in een ouderschapsplan?

Beide partners bepalen in principe samen wat ze belangrijk vinden en welke afspraken ze vastleggen. De wet stelt een aantal minimumeisen. Er moeten in het ouderschapsplan in ieder geval afspraken staan over:

  • De verdeling van de zorg, opvoeding en omgang met kinderen
  • Hoe partners elkaar informeren over belangrijke aangelegenheden
  • De verdeling van de kosten van verzorging en opvoeding

Tegenwoordig komen omgangsregelingen waarbij de verdeling fiftyfifty is, steeds vaker voor. Dit wordt ook wel co-ouderschap genoemd.

Omgangsregeling aanpassen

Indien een omgangsregeling eenmaal is vastgelegd is deze lastig aan te passen of te beëindigen. Mocht er sprake zijn van zwaarwegende argumenten dan kan een rechtszaak worden gestart of op korte termijn een kort geding.