Veelvuldig whatsappen komt werknemer duur te staan

Blog

In een recente uitspraak heeft de kantonrechter in een zaak waarbij een werknemer op de mobiele telefoon van de zaak veelvuldig whatsappte geoordeeld dat de werknemer over de tijd dat hij whatsappte ten onrechte loon heeft ontvangen.

Wat staat er in het bedrijfsreglement?

In het bedrijfsreglement is met betrekking tot het ter beschikking stellen van elektronische communicatiemiddelen bepaald dat incidenteel en beperkt gebruik voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Tussen werkgever en werknemer is na de beëindiging van het dienstverband een geschil ontstaan over het uitbetalen van niet opgenomen verlofuren. De werknemer vordert betaling, maar de werkgever stelt dat er een bedrag verrekend mag worden voor schade die is geleden door veelvuldig whatsappen onder werktijd op de aan hem ter beschikking gestelde telefoon. De werknemer had in een periode van zo’n zes maanden maar liefst 1255 privé WhatsApp berichten uitgewisseld.

Vergoeding voor privé whatsappen in de baas zijn tijd

De kantonrechter oordeelt dat de werkgever terecht kostenvergoeding vordert vanwege het veelvuldig gebruik van de WhatsApp voor privédoeleinden zonder dat daartoe een noodzaak bestond en zonder dat de werkgever daarvan kennis had, of daarmee had ingestemd. Door zijn handelen heeft de werknemer in strijd gehandeld met het bedrijfsreglement en daarmee heeft hij wanprestatie gepleegd in de uitoefening van zijn arbeidsovereenkomst. De kantonrechter heeft aangenomen dat met iedere WhatsApp zo’n 2 à 3 minuten is gemoeid en schat dat de werkgever daardoor een schade heeft geleden van zo’n € 1.500,– bruto. Dit betekent dat de werknemer bij de eindafrekening een klein maandsalaris minder krijgt uitbetaald dan wanneer hij zich aan het bedrijfsreglement had gehouden.

De conclusie is dat werknemers, volgens deze kantonrechter, niet straffeloos veel tijd in privéberichtenverkeer kunnen steken. Van belang is dan wel dat er een bedrijfsreglement is waarin is vastgelegd dat privégebruik slechts beperkt is toegestaan.

Klik hier voor de uitspraak.