Sierteelt in zwaar weer door Corona

Blog

Schenkeveld Advocaten - sierteelt

Update: 18 maart 2020:  kijk voor de nieuwste maatregelen op de website van de rijksoverheid.

Volgens veilingbedrijf Flora Holland zijn er door het coronavirus zware financiële problemen te verwachten voor de Nederlandse sierteelt. Hoe komt dit en welke mogelijke oplossingen zijn er voor u als kweker of handelsbedrijf?

Vraag naar bloemen en planten weggevallen door Corona

De Nederlandse sierteelt is door het coronavirus en de vanuit de Rijksoverheid getroffen maatregelen zwaar getroffen. De vraag naar bloemen en planten is vrijwel weggevallen. In de afgelopen 2 weken lagen de prijzen 50% onder het gebruikelijke prijsniveau. Ook moest een groot deel van de aangevoerde bloemen en planten worden vernietigd, omdat er geen kopers waren te vinden.

Verwachtingen komende weken

De problemen komen op een ongelukkig moment. Deze tijd van het jaar, in de aanloop naar Moederdag, is voor de sierteelt normaal gesproken de piekperiode in het jaar met een gebruikelijke omzet van 150 tot 200 miljoen euro per week. Nu de vraag naar bloemen en planten vrijwel is weggevallen, wordt voor de komende weken gevreesd voor het voortbestaan van vele kwekers en handelsbedrijven in de sierteelt.

Mogelijkheden bij betalingsproblemen

Bent u een kweker of handelsbedrijf in de sierteelt en voorziet u in de komende weken zware betalingsproblemen op u af komen? Dan is het goed om te weten dat u wellicht de volgende mogelijkheden kunt benutten om uw betalingsproblemen tijdelijk te verlichten.

Steunmaatregelen Rijksoverheid

In de eerste plaats kunt u mogelijk een beroep kunnen doen op de door de Rijksoverheid aangekondigde steunmaatregelen. Zo wordt onder meer het MKB-borgstellingkrediet uitgebreid en kunnen bedrijven onder omstandigheden uitstel krijgen voor de betaling van belastingen. Op dit moment is nog niet precies bekend hoe deze steunmaatregelen eruit gaan zien en of de sierteelt hierbij tijdig gebaat kan zijn. Het is verstandig om onze website en de website van de Rijksoverheid goed in de gaten te houden.

Tijdelijk noodkrediet banken

U kunt mogelijk een tijdelijk noodkrediet aanvragen bij de bank. In zo’n geval zullen banken meestal wel aanvullende zekerheid verlangen voor de terugbetaling van dit noodkrediet. Een dergelijke zekerheid bestaat meestal uit een hypotheekrecht op het onroerend goed of pandrechten op roerende zaken, debiteuren of overige voor overdracht vatbare rechten. In de sierteelt komt een verpanding van het saldo van de ledenrekening of het participatiereserve bij Flora Holland ook voor. Zolang de onzekerheid over het coronavirus blijft voortduren, zullen ook de prognoses van bedrijven verder bijgesteld moeten worden. Dit verkleint dan weer de kans dat een bank bereid zal zijn een aanvullend noodkrediet te verstrekken.

Betalingsafspraken schuldeisers

Mogelijk zijn uw schuldeisers in deze uitzonderlijke omstandigheden bereid om in te stemmen met een tijdelijk uitstel van betaling of een betaling van de factuur in termijnen. In de sierteelt zijn veel partijen actief die elkaar goed kennen en al jaren zaken met elkaar doen. Hierdoor bestaat er mogelijk over en weer begrip voor de ontstane problemen en een (meer dan gebruikelijke) bereidheid om elkaar door deze moeilijke tijd heen slepen, waartoe de premier de samenleving ook heeft opgeroepen.

Surseance van betaling

Indien de hiervoor genoemde mogelijkheden u geen soelaas bieden, kunt u besluiten om een surseance van betaling aan te vragen bij de Rechtbank. Het voordeel hiervan is dat een surseance van betaling, zonder inhoudelijke beoordeling, direct en voorwaardelijk wordt verleend. De inhoudelijke beoordeling van het verzoek vindt enige tijd later pas plaats. Hierdoor kunt u tijdelijk een adempauze in het leven roepen, waarbinnen u niet door uw concurrente schuldeisers gedwongen kunt worden tot betaling. Preferente schuldeisers, zoals de bank en de belastingdienst zijn echter niet gebonden aan de surseance. Met deze partijen dient u afzonderlijke afspraken te maken.

Tijdens de surseance van betaling voert u samen met de bewindvoerder het beheer over de onderneming. De surseance is gericht op continuering van de onderneming. U kunt tijdens de surseance van betaling ook proberen een akkoord aan uw schuldeisers aan te bieden, dat onder voorwaarden dwingend aan uw schuldeiseres kan worden opgelegd. Indien het vooruitzicht ontbreekt dat u binnen afzienbare tijd uw opeisbare schulden weer kunt voldoen, zal in het algemeen een surseance worden omgezet in een faillissement.

Vragen?

Heeft u vragen over de gevolgen van de coronacrisis voor uw bedrijfsvoering, neemt u gerust contact op met een van onze specialisten.