Peter Keuchenius

Gespecialiseerd in:

Ondernemingsrecht, Arbeidsrecht

Peter Keuchenius is vennoot en werkzaam op onze vestiging in Hoorn. Hij is werkzaam op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, arbeidsrecht en aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. Hij voltooide de specialisatie-opleiding vennootschaps- en ondernemingsrecht Grotius. Hij staat (internationale) cliënten bij in het bedrijfsleven en (semi-)overheid. Peter beschouwt het voeren van procedures als de ‘core business’ van de advocaat maar probeert zijn cliënten daarvoor zo veel mogelijk te behoeden door gerichte adviezen. Hij procedeert en adviseert onder meer op de volgende rechtsgebieden:

Lidmaatschappen/nevenfuncties:

  • Werkgroep Artsen Advocaten (WAA)
  • Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVVP)
  • Vereniging voor Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam (VVAA)
  • Industrie en Bedrijvengroep Edam-Volendam (IBEV)

Peter Keuchenius is a partner and works at our office in Hoorn. He works in the fields of corporate law, labour law and liability and insurance law. He completed the specialist Grotius course in corporate and business law. He assists (international) business and (semi)government clients. Peter regards litigation as the lawyer's 'core business’ but tries to protect his clients from this as much as possible by means of specific advice. He litigates and advises on the following areas of law, among others:

- Corporate law/shareholder disputes
- Employer/employee disputes
- Liability
- Contracts
- Debt collection

Membership/other positions:

- Task Force Medical Lawyers (WAA)
- Dutch Association for Procedural Law (NVVP)
- Association for Employment Lawyers Amsterdam (VVAA)
- Industry and Business Group Edam-Volendam (IBEV)