Arbeidsovereenkomst

Woord

Wat is een arbeidsovereenkomst?

Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst waarbij de werknemer zich in dienst van de werkgever verbindt om gedurende zekere tijd arbeid tegen loon te verrichten. Om te kunnen spreken van een arbeidsovereenkomst, moet er sprake zijn van arbeid, loon en een gezagsverhouding tussen werknemer en werkgever. Iedere overeenkomst die aan deze omschrijving voldoet, valt onder het rechtsfiguur arbeidsovereenkomst. Zelfs in de gevallen waarin partijen deze overeenkomst een andere benaming geven, zoals bijvoorbeeld overeenkomst van opdracht.

De werkgever is verplicht om binnen één maand van indiensttreding een aantal gegevens schriftelijk vast te leggen, zoals onder andere de naam en woonplaats van werknemer en werkgever, de plaats(en) waar de arbeid verricht wordt, de functie, de datum van indiensttreding, de duur van het contract, de hoeveelheid arbeidsuren, de duur van de opzegtermijn en de hoogte van het salaris.

Arbeidsovereenkomst opstellen

Afspraken tussen de werkgever en de werknemer moeten zorgvuldig worden vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. Om niet voor verrassingen te komen staan, helpen wij u graag met het opstellen of controleren van uw arbeidsovereenkomst. Daarnaast kunnen wij ook adviseren over arbeidsvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld het concurrentiebeding en relatiebeding.

Wat staat er in een arbeidsovereenkomst?

 • de naam en woonplaats van de werknemer en van de werkgever;
 • de plaats of plaatsen waar de werknemer werkt;
 • de functie van de werknemer of het soort werk;
 • de datum van indiensttreding;
 • de duur van het contract (bij een tijdelijk contract);
 • de arbeidsduur (per dag of per week);
 • De uitbetalingstermijn en de hoogte van het salaris;
 • (eventueel) de duur van de proeftijd;
 • de hoogte van de vakantietoeslag;
 • het aantal vakantiedagen;
 • de duur van de opzegtermijn;
 • (eventueel) uw pensioenregeling;
 • (eventueel) uw concurrentiebeding of relatiebeding;
 • uw collectieve arbeidsovereenkomst (cao) als die van toepassing is.

Beëindiging arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst kan voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd worden aangegaan. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd eindigt door opzegging. Een  overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt door het verstrijken van de tijd waarvoor de overeenkomst werd aangegaan. Lees meer in het blog Een arbeidsovereenkomst met een werknemer tussentijds opzeggen? Pas op!

Arbeidsovereenkomst opstellen of laten checken?

Wilt u een arbeidsovereenkomst laten opstellen of heeft u vragen over uw arbeidsovereenkomst? Neem dan contact op met onze specialisten arbeidsrecht.