Aansprakelijkheid

Woord

Wat is aansprakelijkheid?

Men spreekt van aansprakelijkheid als een ander persoon verantwoordelijk gehouden kan worden voor uw schade. De persoon die aansprakelijk wordt gesteld, de aansprakelijke partij, moet de schade vergoeden. Ook als diegene de verbintenis niet tot stand heeft gebracht.

Het krijgen van een schadevergoeding gaat niet vanzelf. De tegenpartij moet aansprakelijk gesteld worden. Er is pas  sprake van aansprakelijkheid als deze erkend wordt door de tegenpartij of als dat beslist wordt door de rechter.

Vier verschillende soorten aansprakelijkheid: