Wanneer wordt mijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd?

Vraag

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan op twee manieren een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd worden.

  • Als de werknemer in een periode van 36 maanden (3 jaar) meerdere arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd heeft gekregen. De dag waarop de periode van 36 maanden wordt overschreden, wordt de laatste arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd automatisch een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Van belang is dat de ‘keten’ opnieuw begint bij een onderbreking van meer dan 6 maanden tussen de arbeidsovereenkomsten.
  • Daarnaast wordt de 4e arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, met tussenpozen van maximaal 6 maanden, automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Het is dus mogelijk om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 2 keer te verlengen (mits daarmee niet de 36 maanden worden overschreden).

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met onze arbeidsrecht advocaten.