Afvloeiingsregeling

Woord

Wat is een afvloeiingsregeling?

Een afvloeiingsregeling is een pakket met voorwaarden en (financiële) voorzieningen voor werknemers die u wilt ontslaan. Met een afvloeiingsregeling regelt u het ontslag goed en kunt u de negatieve gevolgen van het ontslag voor de werknemer verzachten.

Wanneer maakt u gebruik van een afvloeiingsregeling?

Een afvloeiingsregeling wordt voornamelijk gebruikt bij een ontslag op initiatief van de werkgever. Vaak is dat bij een ontslag om bedrijfseconomische redenen. De afvloeiingsregeling kan dan individueel worden overeengekomen, maar ook onderdeel uitmaken van een cao, het sociaal plan of de sociale paragraaf.

Ook bij een individueel ontslag wegens disfunctioneren of een verstoorde arbeidsrelatie kunt u gebruik maken van een afvloeiingsregeling. In dat geval zult u de regeling met de werknemer individueel moeten overeenkomen. Op hoger management- en directieniveau worden bij het aangaan van het dienstverband vaak al afspraken gemaakt over de afvloeiingsregeling.

Wat regelt u in een afvloeiingsregeling?

In een afvloeiingsregeling neemt u alle voorwaarden en voorzieningen op die u bij het ontslag aan de werknemer toekent. Daarbij is het verstandig altijd iets op te nemen over:

Daarnaast kunt u de volgende zaken opnemen:

  • een eventuele billijke vergoeding (in het geval u als werkgever iets te verwijten valt)
  • de extra tijd die de werknemer krijgt om naar ander werk te zoeken
  • een vrijstelling van werk tot het einde van de arbeidsovereenkomst
  • een eventueel outplacementtraject
  • mogelijkheden en faciliteiten voor bij-, her- of omscholing
  • een eventueel budget voor rechtsbijstand
  • een passage over het concurrentie- en/of relatiebeding: blijft dit in stand of juist niet?
  • de eindafrekening

Vragen?

Heeft u vragen over een afvloeiingsregeling, een reorganisatie of transitievergoeding? Of bent u op zoek naar juridisch advies? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met een van onze advocaten arbeidsrecht.