Wat doe ik als werkgever met een zieke werknemer?

Ziekmelding

Als werkgever bent u verplicht om de werknemer binnen een week na de ziekmelding bij de arbodienst of bedrijfsarts te melden. Bij kort verzuim (zoals een griepje) hoeft dit niet. Als de werknemer recht heeft op een ziektewet-uitkering, bijvoorbeeld in verband met zwangerschap, is de werkgever verplicht om de werknemer voor de vierde ziektedag aan te melden bij het UWV.

Loondoorbetaling

Bij een zieke werknemer bent u als werkgever verplicht gedurende maximaal 2 jaar het loon door te betalen. Het eerste jaar moet dit minimaal 70 % zijn, maar ten minste het minimumloon. In het tweede jaar is dit ook minimaal 70 %, maar vervalt de minimumloongarantie. Bij veel werkgevers bestaat een gunstigere regeling.

Langdurig verzuim

In geval van langdurig verzuim bij arbeidsongeschiktheid, is de werkgever verplicht om in uiterlijk de 6e ziekteweek een probleemanalyse op te laten stellen door een bedrijfsarts. De bedrijfsarts bekijkt welke beperkingen de werknemer heeft en wat dit betekent voor zijn arbeidsmogelijkheden. De analyse en het re-integratieadvies verduidelijken wat de werkgever en werknemer kunnen doen om ervoor te zorgen dat de werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag kan.

Als de werknemer langer dan 8 weken arbeidsongeschikt is, moet er een plan van aanpak worden opgesteld door de werkgever en werknemer. Het re-integratieadvies kan als basis worden genomen. Het is verstandig om minimaal elke 6 weken het plan van aanpak te evalueren en zo nodig aan te vullen.

Wanneer de werknemer na 42 weken nog niet volledig aan het werk is, dient de werkgever een ziekmelding bij het UWV te doen. In de tussentijd blijven werknemer en werkgever werken aan de re-integratie.

Gerelateerde veel gestelde vragen

Meer weten over het arbeidsrecht? Neem dan gerust contact met ons op!