Afspiegelingsbeginsel

Woord

Wat is het afspiegelingsbeginsel?

Bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen, zoals bijvoorbeeld een reorganisatie of collectief ontslag, bepaalt het afspiegelingsbeginsel de volgorde waarin werknemers ontslagen mogen worden. Van belang is dat de leeftijdsopbouw binnen het bedrijf voor en na de ontslagen zo veel mogelijk gelijk blijft. Per leeftijdsgroep wordt bekeken wie het laatst aangenomen is. De werknemer met het kortste dienstverband zal in de regel als eerste ontslagen worden.

Ontslagvolgorde

Als eerste zal ingehuurd personeel zoals zzp’ers en uitzend- en tijdelijke krachten ontslagen worden. Ook de werknemer die de AOW- leeftijd heeft bereikt zal altijd met voorrang worden ontslagen. Daarna worden volgens het afspiegelingsbeginsel de overige werknemers ontslagen.

Leeftijdsgroepen

De overige werknemers worden met vergelijkbare functies ingedeeld in de volgende vijf leeftijdscategorieën:

  • 15 tot en met 24 jaar oud;
  • 25 tot en met 34 jaar oud;
  • 35 tot en met 44 jaar oud;
  • 45 tot en met 54 jaar oud;
  • 55 jaar en ouder.

Vergelijkbare functies lijken op elkaar  qua inhoud, vereiste kennis en vaardigheden en competenties van de functie. Het niveau van de functie en de bij de functie behorende beloning zijn ook gelijkwaardig. Binnen deze leeftijdsgroepen wordt bekeken wie het laatst aangenomen is. De werknemer met het kortste dienstverband wordt als eerste voorgedragen voor ontslag.

Uitzonderingen

Er zijn een aantal gevallen waarbij het afspiegelingsbeginsel niet gebruikt hoeft te worden:

  • een unieke functie komt te vervallen;
  • het bedrijf gaat sluiten;
  • een hele categorie uitwisselbare functies komt te vervallen.

Heeft u nog vragen neem dan contact op met onze ontslag advocaten.