Woordenboek

Wet werk en zekerheid (WWZ)

De Wet werk en zekerheid versterkt de rechtspositie van flexwerkers. Ontslag wordt door deze wet sneller, goedkoper, eerlijker en minder kostbaar voor werkgevers. Bedrijfseconomisch ontslag en ontslag voor langdurige arbeidsongeschiktheid gaan via het UWV Werkbedrijf. Ontslag om andere redenen gaat via de kantonrechter.

Nieuwe wetgeving

Sinds 1 juli hebben alle werknemers recht op een transitievergoeding als ze voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De arbeidsovereenkomst heeft minimaal 2 jaar geduurd;
  • De arbeidsovereenkomst is op initiatief van de werkgever beëindigd.

De vergoeding is afhankelijk van de duur van een dienstverband. De maximale vergoeding is € 81.000 (per 1 januari 2019), werknemers die meer verdienen dan € 81.000 ontvangen maximaal een jaarsalaris.

Flexwerkers

Bij flexibele arbeid krijgen flexwerkers meer zekerheid en kunnen tevens eerder doorstromen naar een vaste baan. Flexwerkers kunnen nu na 2 jaar aanspraak maken op een vast contract, dit was voorheen 3 jaar. Tijdelijke contracten worden tevens opeenvolgend gezien als zij elkaar met een tussenpoos van 6 maanden of minder opvolgen, dit was voorheen 3 maanden.

Wijzigingen Werkloosheidswet (WW)

De Werkloosheidswet is meer ingericht op het snel begeleiden van werknemers naar werk, om zo kort mogelijk werkloos te zijn. Zowel de duur van de WW als het begrip “passende arbeid” worden aangepast. De maximale duur van de Werkloosheidswet wordt stapsgewijs teruggebracht. Vanaf 2019 is de maximale publieke Werkloosheidswet-uitkering nog 24 maanden.Voor wie langer dan een half jaar in de WW zit, is al het beschikbare werk passend en moet dus geaccepteerd worden.

Direct contact opnemen