Wet werk en zekerheid (WWZ)

Woord

Het doel van de Wet werk en zekerheid is het verbeteren van de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid. De WWZ  kent aanpassingen op de volgende drie gebieden:

  • het ontslagrecht, ontslag is sneller, minder kostbaar en eerlijker geworden;
  • het flexrecht, deze regels zijn inmiddels in 2020 vervangen door de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB);
  • werkloosheidswet, de WW is meer gericht op het snel aan het werk krijgen van werklozen.

Ontslagrecht

Door de WWZ is ontslag sneller, minder kostbaar en eerlijker geworden. Per 1 juli 2015 bestaat de transitievergoeding voor werknemers die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Sinds 1 januari 2020 zijn de regels voor het berekenen van de transitievergoeding veranderd. Werknemers hebben recht op een transitievergoeding als ze voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De medewerker is minimaal 12 uur werkzaam en ouders dan 18 jaar;
  • De arbeidsovereenkomst (voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd) is op initiatief van de werkgever beëindigd.

De vergoeding is afhankelijk van de duur van een dienstverband. De maximale vergoeding is € 89.000 (per 1 januari 2023), werknemers die meer verdienen dan € 89.000 ontvangen maximaal een jaarsalaris.

Werkloosheidswet (WW)

De Werkloosheidswet is meer ingericht op het snel begeleiden van werknemers naar werk, om zo kort mogelijk werkloos te zijn. Zowel de duur van de WW als het begrip “passende arbeid” worden aangepast. De maximale duur van de Werkloosheidswet wordt stapsgewijs teruggebracht. Vanaf 2019 is de maximale publieke Werkloosheidswet-uitkering nog 24 maanden.Voor wie langer dan een half jaar in de WW zit, is al het beschikbare werk passend en moet dus geaccepteerd worden.

Direct contact opnemen