Beëindigingsovereenkomst

Woord

Een beëindigingsovereenkomst is een overeenkomst waarbij de werkgever en de werknemer afspreken dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Werknemer en werkgever onderhandelen over de voorwaarden van beëindiging en het onderhandelingsresultaat wordt vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst.

Het is van belang dat werkgever en werknemer goed realiseren welke afspraken in de beëindigingsovereenkomst worden opgenomen omdat de overeenkomst slechts bij hoge uitzondering kan worden vernietigd, ontbonden of aangepast.

Inhoud beëindigingsovereenkomst

In de beëindigingsovereenkomst staan de volgende onderwerpen:

  • Persoonsgegevens en reden van ontslag
  • Einddatum en eventuele ontslagvergoeding (transitievergoeding)
  • Afspraken betreffende overige zaken zoals vrijstelling werk, resterende vakantiedagen, bedrijfseigendommen, concurrentiebeding of relatiebeding, verrekening studie- of opleidingskosten.

Het is belangrijk dat vastgelegd wordt in de beëindigingsovereenkomst dat het initiatief door de werkgever is genomen. Anders zal het UWV kunnen beslissen dat de werknemer geen WW-uitkering zal krijgen.