Wanneer mag een concurrentiebeding worden opgenomen in de overeenkomst?

Vraag

Concurrentiebeding onbepaalde tijd

Een concurrentiebeding mag overeengekomen worden voor een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Het beding moet schriftelijk zijn overeengekomen met een meerderjarige werknemer.

Concurrentiebeding bepaalde tijd

In beginsel kan er geen concurrentiebeding overeengekomen worden bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Er is echter 1 uitzondering mogelijk, namelijk als de werkgever in de arbeidsovereenkomst beargumenteerd dat het concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

Concurrentiebeding vernietigen

De rechter kan een concurrentiebeding vernietigen indien het beding niet noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Daarnaast kan het ook (gedeeltelijk) vernietigd worden indien de werknemer door het beding – in verhouding tot het te beschermen belang van de werkgever – onbillijk wordt benadeeld

Lees meer over concurrentiebeding en relatiebeding.

Juridische hulp bij arbeidsrecht nodig? Neem dan snel contact op!