Ontbinding koopovereenkomst in verband met levering van ondeugdelijke mondkapjes aan de Staat

Blog

Schenkeveld Advocaten - mondmasker1

Afgelopen periode is er veel ophef geweest over de mondkapjesdeal met Van Lienden. Helaas heeft de Staat ook met andere partijen geschillen over mondkapjes. In een recente uitspraak van de rechtbank Noord-Holland stond de vraag centraal of de Staat een koopovereenkomst inzake mondkapjes terecht heeft ontbonden omdat de mondkapjes ondeugdelijk waren.

De koopovereenkomst

O2 Health, een bedrijf uit Heerhugowaard, heeft in maart 2020 aan de Staat 18 miljoen mondmaskers verkocht voor een bedrag van ruim 56 miljoen euro. De mondmaskers waren bedoeld voor zorgpersoneel en moesten daarom aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Voor de koop van de maskers heeft de Staat een aanbetaling gedaan van ruim 45 miljoen euro aan O2 Health.

Maskers voldoen niet aan kwaliteitseisen

Na levering bleken de mondkapjes niet te voldoen aan de afgesproken kwaliteitseisen. De mondmaskers waren ongelijksoortig, soms van onbekende herkomst en voldeden niet aan de vereiste filterkwaliteit. Dit is door de Staat aan O2 Health gemeld.

Vervolgens heeft O2 Health een nieuwe batch mondkapjes geleverd die zou voldoen aan een zogeheten CE-certificering en dus aan de afgesproken kwaliteitseisen. Helaas bleken ook deze mondkapjes niet te voldoen.

Ontbinding koopovereenkomst

In mei 2021 heeft de Staat besloten de koopovereenkomst met O2 Health gedeeltelijk te ontbinden, omdat O2 Health de afspraken niet nakwam. Immers, de geleverde mondmaskers waren volgens de Staat ondeugdelijk. O2 Health is vervolgens door de Staat gesommeerd het voorschot van ruim 45 miljoen euro terug te betalen. Hier heeft O2 Health geen gehoor aan gegeven.

Is er sprake van een tekortkoming?

Eerst stelt de rechter vast dat afgesproken was dat de mondmaskers bedoeld waren voor zorgpersoneel en moesten voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. De Staat mocht dat dan ook verwachten. De Staat heeft volgens de rechter voldoende aangetoond dat de mondkapjes niet voldeden aan de afgesproken kwaliteitseisen. Dat is volgens de rechter een tekortkoming. De Staat heeft O2 Health bovendien voldoende in gebreke gesteld, waardoor O2 Health in verzuim was.

De Staat heeft daarom volgens de rechter de koopovereenkomst terecht (gedeeltelijk) ontbonden. Het gevolg is dat O2 Health het voorschot aan de Staat moet terugbetalen.

Waar moet u rekening mee houden?

Als u een overeenkomst wilt ontbinden, dient u de juiste stappen te nemen. Zo is het van belang dat u rekening houdt met het verzuimvereiste. Daarnaast is het verstandig om een schriftelijke ingebrekestelling te sturen aan de wederpartij. Let wel, ook de ingebrekestelling dient aan de wettelijke eisen te voldoen.

Als u vragen heeft over dit onderwerp of advies of rechtsbijstand nodig op het gebied van het opstellen, uitvoeren of beëindigen van overeenkomsten, dan kunt u contact opnemen met een van deze specialisten van onze sectie Vastgoed.