Hoe wordt de WHOA herstructureringsdeskundige gekozen?

Blog

Schenkeveld Advocaten - geld rekenmachine

Met de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (de ‘WHOA’) kunt u zelf buiten faillissement een dwangakkoord aan de schuldeisers aanbieden of dit aan een herstructureringsdeskundige overlaten. Hoe wordt keuze voor een herstructureringsdeskundige gemaakt en bent u na die keuze de regie kwijt?

Schuldenaar kan zelf akkoord aanbieden

De WHOA is op 1 januari 2021 in werking getreden. Hoe de WHOA precies werkt, leest u in mijn blog “Faillissement voorkomen? Maak gebruik van de WHOA”. In de eerste uitspraken die over de WHOA zijn gedaan, vroeg de schuldenaar aan rechter tijd om zelf een akkoord voor te bereiden. Onder welke voorwaarden dit mogelijk is, leest u terug in mijn blog “De eerste WHOA-uitspraken: reorganiseren of toch liquideren?

Akkoordaanbod door herstructureringsdeskundige

De WHOA biedt echter ook de mogelijkheid om de rechter te vragen een herstructureringsdeskundige aan te stellen, die vervolgens een akkoord aanbiedt aan de schuldeisers en aandeelhouders. Naast de schuldeisers, aandeelhouders, de ondernemingsraad of personeelsvereniging kan ook de schuldenaar van deze mogelijkheid gebruik maken (art. 371 lid 1 Fw). In dat geval zal de aangestelde herstructureringsdeskundige de voorbereiding van en de onderhandelingen over het akkoord op zich nemen.

Schuldenaar kan zelf geen akkoord meer aanbieden

Door de aanstelling van een herstructureringsdeskundige op verzoek van de schuldenaar, kan de schuldenaar gedurende deze aanstelling zelf geen akkoord meer aanbieden aan de schuldeisers en aandeelhouders (art. 371 lid 1 Fw). De regie over het akkoordaanbod is uit handen gegeven.

Schulden niet meer kunnen betalen

Als de schuldenaar zelf verzoekt om aanstelling van een herstructureringsdeskundige, dan wordt dit verzoek in beginsel toegewezen, mits de schuldenaar verkeert in een toestand waarin het redelijkerwijs aannemelijk is dat hij met het betalen van zijn schulden niet zal kunnen voortgaan (art. 370 lid 1 Fw).

Eerste aanstelling herstructureringsdeskundige

De Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, heeft op 19 januari 2021 (voor zover nu bekend) de eerste herstructureringsdeskundige aangesteld. Volgens deze uitspraak heeft de schuldenaar de vereiste toestand van niet meer kunnen betalen voldoende aangetoond.

Keuze meest geschikte herstructureringsdeskundige

Vervolgens beoordeelt de rechtbank, op basis van twee offertes, welke herstructureringsdeskundige in dit geval het meest geschikt is voor de zaak. Hierbij is van belang of de herstructureringsdeskundige zijn taak doeltreffend, onpartijdig en onafhankelijk kan uitvoeren (art. 371 lid 6 Fw).

De rechter kiest voor de herstructureringsdeskundige die over de juiste competenties beschikt, in de offerte al een plan van aanpak op hoofdlijnen heeft opgenomen en die volledig vrij staat ten opzichte van de schuldenaar en de groep van vennootschappen waartoe de schuldenaar behoort. Met deze omstandigheden in het achterhoofd, kunt u dus zelf tot op zekere hoogte invloed uitoefenen op de keuze van een herstructureringsdeskundige.

Instemming schuldenaar noodzakelijk

De schuldenaar is na de aanstelling van een herstructureringsdeskundige overigens niet de volledige regie kwijt. De schuldenaar blijft tijdens de akkoordprocedure beheers- en beschikkingsbevoegd over zijn vermogen. De WHOA biedt de MKB-schuldenaar wat meer bescherming. De herstructureringsdeskundige kan alleen met instemming van de MKB-schuldenaar het akkoord ter stemming voorleggen aan de stemgerechtigde schuldeisers en aandeelhouders en het aangenomen akkoord laten goedkeuren (‘homologatie’) door de rechtbank (art. 381 lid 2, sub b en art. 383 lid 2, sub c Fw).

Is de WHOA iets voor u?

Zoekt u ook naar mogelijkheden om uw bedrijf schuldenvrij voort te zetten of juist gecontroleerd af te wikkelen? Overweegt u een herstructureringsdeskundige te laten aanstellen? De WHOA kan wellicht ook voor u uitkomst bieden. Neemt u gerust contact op met een van onze specialisten faillissementsrecht. Wij adviseren u graag.