Ongeval met door rood rijdende fietser en auto

Blog

De 17-jarige Lisanne fietst op een kruising door het rode licht. Lisanne wordt aangereden door een automobilist, die 70 km/u rijdt in plaats van de toegestane snelheid van 50 km/u. Lisanne loopt ernstig letsel op. Lisanne stelt de verzekeraar van de auto aansprakelijk. De verzekeraar wil slechts 50% van de schade vergoeden. Het geschil wordt voorgelegd aan de rechter.

fietser is een Zwakke verkeersdeelnemer

Uit de wet en de rechtspraak volgt dat aan zogenaamde zwakke verkeersdeelnemers (zoals fietsers en voetgangers) speciale bescherming toekomt. Kort samengevat leidt dit ertoe dat aansprakelijkheid er in beginsel altijd is, ook al heeft de fietser of voetganger een fout gemaakt. Over de omvang van de aansprakelijkheid bestaat regelmatig discussie tussen de aansprakelijke verzekeraar en het slachtoffer. De stelregel is dat de (verzekeraar van de) automobilist in beginsel ten minste voor 50% aansprakelijk is. De vraag is vervolgens hoe veel meer dan 50% moet worden betaald, daarbij zijn de mate van eigen schuld en de billijkheid van belang.

Snelheidsovertreding net zo erg als rijden door rood licht

De rechter vindt dat de verkeersfout van Lisanne even ernstig is als de verkeersfout van de automobilist. De snelheidsovertreding is dus net zo erg als het rijden door rood licht, zodat 50% het uitgangspunt is. De zogenaamde billijkheidscorrectie brengt echter mee dat de rechter tot een andere verdeling komt. De rechter overweegt dat Lisanne slechts 17 jaar was en zij ernstig letsel heeft opgelopen wat haar de rest van haar leven zal achtervolgen. De rechter oordeelt dat de verzekeraar 75% van de schade dient te vergoeden.

Vragen over aansprakelijkheid bij verkeersongevallen?

Wilt u meer weten over aansprakelijkheid bij verkeersongevallen? Neem dan contact op met één van onze advocaten letselschade.