Letselschade bij kinderen

Blog

Schenkeveld Advocaten - Child,Knee,With,Adhesive,Bandage,,Bruise,And,Gauze,Bandage.

Je moet er niet aan denken, maar ook een kind kan het slachtoffer worden van bijvoorbeeld een verkeersongeval of een hondenbeet en letsel oplopen. Als een kind letsel en daarmee schade oploopt, dan zijn er extra waarborgen van toepassing. Over de meest voorkomende letselschadegevallen bij kinderen en wat u als ouder kunt doen, vertel ik hieronder meer.

Letselschade bij kinderen: Verkeersongeval

Als een kind tot 14 jaar oud als voetganger of fietser deelneemt aan het verkeer en wordt aangereden door een motorvoertuig, zoals een scooter of een auto, dan wordt de schade voor 100% vergoed. Dit volgt uit vaste rechtspraak. De gedachte hierachter is dat een kind tot 14 jaar niet altijd even oplettend is in het verkeer. Bestuurders van motorvoertuigen moeten hierop alert zijn.

Dat de schade voor 100% wordt vergoed, is ook het geval indien het kind niet goed heeft opgelet. Alleen als er sprake is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid, is dit anders. Van dit laatste zal niet snel sprake zijn.

Letselschade bij kinderen: hondenbeet

Helaas krijgen wij regelmatig een melding van een kind dat is gebeten door een hond. Vaak zijn er medische behandelingen nodig en kunnen er vervelende littekens ontstaan. Meestal zijn littekens na een langere periode pas ‘uitgerijpt’. Het duurt wel even voordat iets gezegd kan worden over hoe de littekens er in de toekomst uit zullen zien en wat daar nog aan gedaan kan worden.

Het is goed voor te stellen dat een minderjarig kind zich in de toekomst wil laten behandelen aan de opgelopen littekens. Tegenwoordig is er gelukkig een hoop mogelijk. Gedacht kan worden aan littekencorrecties of laserbehandelingen. Ook een hersteloperatie is denkbaar. De kosten van deze behandelingen kunnen behoorlijk oplopen. Om deze reden is het raadzaam om ook bij een hondenbeet bij een minderjarig kind te bekijken wat de mogelijkheden zijn om de schade voor vergoeding in aanmerking te laten komen.

Een bezitter van een hond is op grond van de wet aansprakelijk voor de door de hond aangerichte schade. In de meeste gevallen is de bezitter verzekerd voor aansprakelijkheid en kan op deze manier de schade van het kind eenvoudig worden verhaald.

Letselschade bij kinderen: brandwonden

Brandwonden kunnen vervelende littekens achterlaten. Brandwonden bij een minderjarig kind kunnen bijvoorbeeld veroorzaakt worden door een hete vloeistof die over het kind valt. Uiteraard komt een hete vloeistof meestal per ongeluk over een kind heen, maar toch kan wel sprake zijn van aansprakelijkheid.

Als de veroorzaker van het letsel en daarmee de schade een aansprakelijkheidsverzekering heeft, kan in de meeste gevallen de schade op basis van deze verzekering in behandeling worden genomen.

Mocht zich een ongeval voordoen met een hete vloeistof, dan is het raadzaam om te onderzoeken of de schade van het kind voor vergoeding in aanmerking komt, zeker gezien de vervelende gevolgen en de eventueel noodzakelijke medische behandelingen.

Rekening met BEM-clausule

Een letselschadezaak van een kind kan met of zonder een zogenaamde vaststellingsovereenkomst tot een einde komen. Mocht er een overeenkomst worden gesloten, waarmee de letselschade van het kind definitief wordt afgewikkeld, dan is het nodig om een machtiging van de kantonrechter te krijgen. De kantonrechter geeft een akkoord af voor het sluiten van de overeenkomst door de wettelijke vertegenwoordigers van het kind. Dit is een extra controle ten behoeve van het kind.

Als de letselschadezaak tot een einde komt, dan zullen er ook afspraken gemaakt worden over het te betalen bedrag aan immateriële schadevergoeding, ook wel smartengeld genoemd. Het gaat dan om een bedrag voor pijn, verdriet en gederfde levensvreugde. Dit bedrag zal ter bescherming van het minderjarige kind op een rekening met BEM-clausule worden gestort. Dit is een geblokkeerde rekening. Het kind kan tot de 18e leeftijd alleen over het geld beschikken indien hiervoor akkoord is verkregen van de kantonrechter. Na de 18e leeftijd kan het kind volledig en zonder toestemming beschikken over het geld op de rekening met BEM-clausule. De rekening met BEM-clausule is ter bescherming van het kind in het leven geroepen. Deze vergoeding staat los van de vergoeding van door de ouders gemaakte kosten. Deze vergoeding kan – zonder toestemming van de kantonrechter – worden overgemaakt aan de ouders.

Verjaring vordering kind

De vordering tot vergoeding van de schade van het kind verjaart door verloop van 5 jaren. Deze termijn gaat lopen na de dag waarop de minderjarige meerderjarig en dus 18 jaar is geworden. Dit volgt uit artikel 3:310 BW. De minderjarige heeft hierdoor de tijd om na het bereiken van de 18e leeftijd nog iets met de vordering tot schadevergoeding te doen.  Onderneem op tijd actie, en vraag letselschade advies!

Vragen over letselschade bij kinderen?

Kortom, als uw minderjarig kind letsel heeft opgelopen, dan is het sterk aan te raden om hier iets mee te doen. Onze rechtsbijstand bij het verhalen van de schade van een minderjarig kind is kosteloos indien de aansprakelijkheid is erkend. Wij zorgen voor een goede persoonlijke begeleiding van uw kind en u.

Neem gerust contact met onze letselschade advocaten op voor een gratis adviesgesprek over letsel en schade bij een minderjarig kind.