Integraal overzicht van alle marktregelingen in Nederland gedurende Corona maatregelen

Blog

Bent u marktkoopman, franchiseorganisatie of op een andere manier betrokken bij markten?

Ook markten moeten zich aan bepaalde regels houden om het coronavirus onder controle te krijgen. Welke regels gelden er? Wij hebben alle Noodverordeningen van de 25 veiligheidsregio’s bestudeerd met betrekking tot de marktregelingen. Deze hebben wij overzichtelijk bij elkaar gezet in één document.

Opvallend is dat er een groot verschil is in maatregelen. In sommige regio’s zijn markten niet toegestaan, in andere wel indien de 1,5 meter afstand wordt gegarandeerd en in andere geldt de beperking tot foodkramen. In één regio geldt dat er maar 10 kramen zijn toegestaan.

Uiteraard geldt voor alle toegestane markten de 1,5 meter afstand regel. Niet alleen op basis van de marktregelingen maar ook op basis van het algemene artikel over groepsvorming in de Noodverordeningen. De Noodverordeningen bepalen alle dat het is verboden zich in een groep van drie of meer personen op te houden zonder dat de dichtstbijzijnde persoon in die groep en andere personen een afstand kunnen houden van ten minste van ten minste 1,5 meter.

Er is naar gestreefd het overzicht zo actueel mogelijk te maken. Echter door de snel veranderende regelgeving zou het kunnen dat het gestelde op punten is achterhaald. U kunt het document hier openen