Iedereen een aansprakelijkheidsverzekering: of toch niet?

Blog

Schenkeveld Advocaten - Bananenschil schoen

‘Iedereen heeft toch een aansprakelijkheidsverzekering?’ Als u zelf een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) heeft afgesloten lijkt het zo logisch. Helaas is niets minder waar. Veel mensen zijn niet verzekerd. In deze blog leest u wat een aansprakelijkheidsverzekering voor u kan betekenen bij letselschade.

Wanneer is een aansprakelijkheidsverzekering van belang?

Een aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen is verplicht, maar een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren is dat niet. Veel mensen kiezen er dus voor om deze verzekering niet af te sluiten. Een ongeluk zit echter in een klein hoekje. De gevolgen daarvan kunnen groot zijn, zeker als er sprake is van (ernstig) letsel.

Een aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking als u volgens de wet aansprakelijk bent. Omdat dit nogal theoretisch klinkt geef ik u graag een aantal praktijkvoorbeelden die illustreren wanneer aansprakelijkheid ontstaat en wat het belang van een goede aansprakelijkheidsverzekering daarbij kan zijn.

#1        Ongeval tussen een fietser en een voetganger

Stel, u fietst een overstekende voetganger aan en deze voetganger loopt daarbij ernstig letsel op. De kans is groot dat u daarvoor aansprakelijk bent en de schade moet vergoeden. Als u een aansprakelijkheidsverzekering hebt zal de verzekering de schade voor u afwikkelen.

#2        Schade veroorzaakt door (minderjarige) kinderen

Stelt u zich eens voor: uw minderjarige dochter duwt een kind, dat daardoor ten val komt met ernstig letsel als gevolg. Als u een aansprakelijkheidsverzekering hebt, is de schade in beginsel gedekt.

#3        Schade veroorzaakt door huisdieren

Stel, uw hond bijt een persoon, zonder directe aanleiding. Dan kan deze persoon u aansprakelijk stellen voor zijn (letsel)schade. Uw aansprakelijkheidsverzekering zorgt dan dat deze schade voor u wordt afgewikkeld.

#4        Schade tijdens een sport- en spelsituatie

In een eerder blog kon u lezen wanneer er sprake is van een aansprakelijke gedraging tijdens sport en spel. Mocht u aansprakelijk worden gesteld na een verkeerd ingezette tackle, dan is verstandig om dit zo snel mogelijk te melden bij uw aansprakelijkheidsverzekering. Zij nemen de discussie en de eventuele schadeafhandeling dan voor u uit handen.

#5        Schade ontstaan tijdens een verhuizing

Stel, u helpt uw broer verhuizen. Tijdens het tillen van een zware doos komt u ten val door een openstaand kelderluik. Uw broer was vergeten deze te sluiten. U loopt daardoor ernstig letsel op en kunt enkele weken niet werken. Terwijl u net als zzp’er was gestart. Was uw broer verzekerd? Dan zal de verzekeringsmaatschappij van uw broer mogelijk uw (letsel)schade vergoeden. In een blog  leg ik de toetsingscriteria voor de aansprakelijkheid nader uit.

Uiteraard zijn dit slechts enkele voorbeelden, uitsluitend op het gebied van letselschade. Een aansprakelijkheidsverzekering is echter veel breder. Het bekende voorbeeld is het morsen van rode wijn op het tapijt van uw kennissen. Ook hiervoor kunt u terecht bij uw aansprakelijkheidsverzekering, maar dit valt buiten de reikwijdte van deze blog.

Gaat u een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten? Dan is het goed om te weten dat iedere verzekeraar verschillende polisvoorwaarden hanteert. Het is dan ook goed om de polisvoorwaarden goed te bestuderen en vergelijken voordat u een verzekering afsluit.

Zou een aansprakelijkheidsverzekering verplicht moeten zijn?

Het ontbreken van een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren is een risico voor zowel de aansprakelijke partij zelf, als voor de benadeelde partij. De aansprakelijke partij kan immers geconfronteerd worden met een grote schadeclaim die hij mogelijk niet of slechts ten dele kan betalen. Aan de andere kant loopt de benadeelde partij het risico dat hij met zijn schade blijft zitten omdat de aansprakelijke partij geen of te weinig verhaal biedt. Van een kale kip kunt u immers niet plukken.

Wat zou u er van vinden als de benadeelde partij ernstige letselschade heeft opgelopen en niet de zorg kan krijgen die hij verdient? Zou een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren niet verplicht moeten worden? De kosten van een aansprakelijkheidsverzekering zijn immers veelal beperkt. Hoe staat u hier tegenover? U kunt uw reactie achterlaten onder deze blog.