Huwelijkse voorwaarden bij scheiden: heeft u een periodiek en/of een finaal verrekenbeding?

Blog

Schenkeveld Advocaten - Image,Of,Divorce,,Money,And,Troubles,With,Calculator,And,Ring.

Als u gaat scheiden en u heeft met uw echtgeno(o)t(e) huwelijkse voorwaarden opgesteld, is het voor de financiële afwikkeling van de scheiding zeer van belang wat voor voorwaarden dat precies zijn. In dit artikel leest u er meer over.

Verschillende huwelijkse voorwaarden

Huwelijkse voorwaarden kunnen voorafgaand aan het huwelijk, maar ook nog tijdens het huwelijk worden opgesteld. De volgende varianten komen vaak voor.

Koude uitsluiting

De meest vergaande vorm van gescheiden vermogens, ook wel de zogenaamde “ijskoude uitsluiting” genoemd, zijn huwelijkse voorwaarden waarbij geen enkele gemeenschap van goederen bestaat en ook geen verrekenbeding is opgenomen. Gaat u scheiden? Dan hoeft het vermogen niet gedeeld te worden, met uitzondering van het vermogen dat van beide partners samen is, zoals de echtelijke woning die op beider naam staat.

Periodiek verrekenbeding

Veel huwelijkse voorwaarden bevatten een “uitsluiting van gemeenschap”, maar eveneens een zogenaamd verrekenbeding. Dit houdt in dat de echtgenoten tijdens het huwelijk het overgespaard inkomen moeten verrekenen. Bij een periodiek verrekenbeding (ook wel Amsterdams verrekenbeding genoemd) moet dit periodiek, meestal na ieder jaar. In de praktijk gebeurt dit weinig tot niet, waardoor bij de scheiding alsnog moet worden verrekend. Dan moet al het vermogen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd 50/50 worden verdeeld, omdat dit vermogen wordt vermoed te zijn opgebouwd met overgespaard inkomen, dat eigenlijk ieder jaar had moeten worden verrekend.

Finaal verrekenbeding

Ook het finaal verrekenbeding komt vaak voor. Dit houdt in dat partijen aan het eind van het huwelijk moeten verrekenen “alsof er een gemeenschap van goederen heeft bestaan”.

Daarnaast zien we regelmatig een combinatie van een periodiek en een finaal verrekenbeding. In dat geval is uitvoering van het periodieke verrekenbeding niet (meer) aan de orde, maar moet worden afgewikkeld op grond van het finaal verrekenbeding.

Hoe gaat verrekening in zijn werk?

Als bij de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden wordt gesproken over verrekening, betekent dit dat vermogensbestanddelen op naam van de één eigendom van diegene blijven, maar dat de helft van de waarde van die vermogensbestanddelen met de ander moet worden verrekend. Daarom zullen alle vermogensbestanddelen moeten worden gewaardeerd c.q. getaxeerd.

De peildatum voor de samenstelling en de waarde van de vermogensbestanddelen is de datum waarop het verzoekschrift tot echtscheiding wordt ingediend. Dat is anders bij een gemeenschap van goederen; in dat geval is de peildatum van de samenstelling van de vermogensbestanddelen wel de datum waarop het verzoekschrift wordt ingediend, maar is de peildatum voor de waardering – tenzij partijen anders overeenkomen – de datum van de verdeling zelf. Deze datum ligt meestal in de toekomst.

Conclusie

Al met al is het erg belangrijk om, als u huwelijkse voorwaarden heeft, goed kennis te nemen van de inhoud van die voorwaarden en de gevolgen daarvan voor uw echtscheiding.

Heeft u hier vragen over? Neem dan gerust contact op met Annet Lunshof, onze familierecht advocaat. U kunt ook het contactformulier invullen, dan ontvangt u binnen 24 uur antwoord.