De eerste WHOA-uitspraken: reorganiseren of toch liquideren?

19/01/21 Bekijk reacties Verwachte leestijd: 4 minuten

Zoekt u naar mogelijkheden om uw bedrijf te reorganiseren of juist af te wikkelen buiten faillissement? De eerste uitspraken over de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (de ‘WHOA’) zijn bekend. In dit artikel bespreek ik wat de WHOA voor uw bedrijf kan betekenen.

Hoe werkt de WHOA?

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (de ‘WHOA’) is op 1 januari 2021 in werking getreden. Hoe de WHOA precies werkt, leest u in mijn blog “Faillissement voorkomen? Maak gebruik van de WHOA”.

Uitspraak 1: reorganisatieakkoord

In de eerste uitspraak van de Rechtbank Den Haag heeft de schuldenaar een startverklaring bij de rechtbank gedeponeerd (art. 370 lid 3 Fw) en toegezegd dat binnen twee maanden een akkoord aan de crediteuren zal worden aangeboden. Het akkoord is gericht op continuïteit van de onderneming en wordt gefinancierd door een derde. Met het akkoord ontvangen de preferente schuldeisers waarschijnlijk 45% en de concurrente schuldeisers 22,5% van hun vorderingen. De schuldenaar heeft gevraagd om een afkoelingsperiode van twee maanden te gelasten, waarbinnen bepaalde schuldeisers tijdelijk hun rechten op de voorraden en inventaris niet kunnen uitoefenen. Ook is gevraagd de beslagen op de inventaris en voorraden op te heffen.

Afkoelingsperiode en opheffing beslagen

De rechter is voldoende overtuigd van de plannen en geeft de schuldenaar twee maanden de tijd om het akkoord voor te bereiden. Omdat voor het slagen van het akkoord noodzakelijk is dat de onderneming wordt voortgezet, gelast de rechter een afkoelingsperiode van twee maanden. De belangen van de schuldeisers zijn volgens de rechter hiermee ook gediend. Met een akkoord zijn de schuldeisers waarschijnlijk beter af. Zonder akkoord is een faillissement onafwendbaar en ontvangen de schuldeisers waarschijnlijk (nagenoeg) niets. Ook de beslagen worden opgeheven. De schuldenaar moet tijdens de voortzetting vrij over met name de winkelvoorraad kunnen beschikken. De schuldenaar dient de rechtbank nu binnen twee maanden met een verslag te informeren over de voortgang van het akkoord.

Uitspraak 2: liquidatieakkoord

In de tweede uitspraak bij de Rechtbank Amsterdam vraagt de schuldenaar, ter afwending van een faillissementsverzoek van twee werknemers, de tijd om een liquidatieakkoord te mogen aanbieden aan de schuldeisers. De schuldenaar wil de onderneming uiteindelijk niet meer voortzetten, maar gecontroleerd afwikkelen buiten faillissement. De schuldenlast beloopt circa € 200.000, terwijl binnen afzienbare tijd waarschijnlijk meer dan € 200.000 aan openstaande declaraties bij zorgverzekeraars kunnen worden geïncasseerd. Daarmee zouden alle schuldeisers betaald kunnen worden. De twee werknemers die het faillissement hebben aangevraagd, verzetten zich tegen de WHOA-procedure. De rechter oordeelt dat de WHOA ook openstaat voor een onderneming die geen overlevingskansen meer heeft en wordt afgewikkeld.

Afkoelingsperiode mogelijk bij liquidatieakkoord?

Volgens de rechter is een afkoelingsperiode niet beperkt tot ondernemingen die na een reorganisatieakkoord worden voortgezet. Een redelijke wetstoepassing van art. 376 lid 4, sub a Fw brengt mee dat een afkoelingsperiode ook kan worden gelast, indien een tijdelijke voortzetting van de onderneming noodzakelijk is in het kader van een gecontroleerde afwikkeling van de bedrijfsvoering.

Schuldeisers zijn beter af dan in faillissement

Een afkoelingsperiode wordt in deze zaak noodzakelijk geacht om het akkoord te laten slagen. Omdat met een incasso van de vorderingen de schuldeisers onder het akkoord waarschijnlijk (nagenoeg) volledig kunnen worden voldaan, zijn de schuldeisers met het akkoord beter af dan in een faillissement. De schuldenaar krijgt twee maanden de tijd om het akkoord voor te bereiden. Het faillissementsverzoek van de werknemers wordt hierdoor geschorst.

Observator aangesteld

De rechter stelt in deze zaak, in verband met de geschilpunten, een observator aan die toezicht zal houden op de totstandkoming van het akkoord en de belangen van de gezamenlijke schuldeisers voor ogen zal houden (art. 380 lid 1 Fw).

Is de WHOA iets voor u?

Zoekt u ook naar mogelijkheden om uw bedrijf schuldenvrij voort te zetten of juist gecontroleerd af te wikkelen? De WHOA kan wellicht ook voor u uitkomst bieden. Neemt u gerust contact op met een van onze specialisten faillissementsrecht.