Herberekening alimentatie: wat is de ingangsdatum van de gewijzigde alimentatie?

01/12/20 Bekijk reacties Verwachte leestijd: 3 minuten

Het bedrag dat u aan alimentatie ontvangt of betaalt kan veranderen door een wijziging van omstandigheden bij u of bij uw partner. Wordt 1 van jullie ontslagen, loopt een eigen bedrijf minder goed of wijzigt de omgangsregeling? Dan kan het zijn dat het afgesproken bedrag voor alimentatie door deze verandering niet meer redelijk is.

Wanneer kan alimentatie gewijzigd worden?

In artikel 401 lid 1 boek 1 BW staat opgenomen dat de rechter een eerder door partijen overeengekomen of door de rechter vastgestelde alimentatie kan wijzigen als blijkt dat deze door een wijziging van omstandigheden niet meer aan de maatstaven voldoet.

Het moet gaan om een relevante wijziging van omstandigheden. Daarvan is sprake als die wijziging leidt tot een verandering in de behoefte aan de kant van de alimentatiegerechtigde, of in de draagkracht van de alimentatieplichtige. In de meeste gevallen zal het gaan om:
– een daling of stijging van het inkomen van een van partijen. Het moet  wel gaan om een niet-verwijtbare inkomensdaling. Geeft iemand zelf, zonder noodzaak, verdiencapaciteit op, dan zal dat geen reden geven om betaalde alimentatie te verlagen of ontvangen alimentatie te verhogen.
– een gewijzigde gezinssituatie waardoor er een onderhoudsverplichting is bijgekomen (een nieuw kind of stiefkind door hertrouwen bijvoorbeeld).

In overleg of via de rechtbank?

Is sprake van zo’n relevante wijziging, dan dienen partijen in overleg de alimentatie te herzien. Lukt dit niet, dan zal aan de rechtbank kunnen worden verzocht de alimentatie opnieuw vast te stellen op grond van de –nieuwe- omstandigheden.

Wat is de ingangsdatum van de gewijzigde alimentatie?

Als de rechtbank een herziene alimentatie vaststelt, heeft de rechter op grond van artikel 1:402 BW grote vrijheid bij het bepalen van de ingangsdatum. Het meest gebruikelijk is de datum van de indiening van het verzoekschrift maar andere data zijn ook mogelijk namelijk:

  • De datum van wijziging van omstandigheden (Lees ook: Wat is de ingangsdatum van gewijzigde alimentatie) ;
  • De datum van het op de hoogte zijn van de wijziging van omstandigheden van de andere partij;
  • De datum van de uiteindelijk door de rechtbank gegeven beschikking.

Ook een andere datum is mogelijk, maar de rechter moet dat dan wel heel goed motiveren vooral als de wijziging met terugwerkende kracht grote gevolgen zal hebben voor de alimentatiegerechtigde, omdat die daardoor zou moeten terugbetalen wat al is ontvangen.

Overigens zal bij kinderalimentatie de rechter sneller geneigd zijn te bepalen dat de al ontvangen kinderalimentatie niet hoeft te worden terugbetaald. Dit omdat de bedragen al aan de kinderen zijn besteed. Bij partneralimentatie bepaalt de rechter bij een verlaging met terugwerkende kracht sneller dat de zodoende ontstane achterstand wel moet worden terugbetaald.

Is er in uw geval sprake van een wijziging in uw omstandigheden en betaalt of ontvangt u alimentatie, dan kunt u contact opnemen met Annet Lunshof, familierechtadvocate van ons kantoor. Ook voor andere vragen is zij uiteraard beschikbaar.