Doorrijden na aanrijding: verkeersongeval zonder dader

Blog

Schenkeveld Advocaten - autoblikschade

U kunt het zich haast niet voorstellen, maar helaas komt het regelmatig voor dat de veroorzaker van een verkeersongeval doorrijdt en niet meer te traceren is. Dat dit gebeurt is natuurlijk al erg genoeg, maar wie kan er in dat geval aangesproken worden voor uw blik- en/of letselschade?

Dader doorgereden na aanrijding, wat moet u doen?

Als een verkeersongeval heeft plaatsgevonden waarbij de dader is doorgereden, dan is het belangrijk om altijd de politie te (laten) bellen en de gegevens van getuigen te noteren die het ongeval hebben zien gebeuren. Doorgaans noteert de politie ook de gegevens van de getuigen, maar het is makkelijker om dit zelf ook te (laten) doen.

Daarnaast is aan te raden om foto’s te maken van de locatie van het ongeval en van uw beschadigde fiets, brommer of auto.

Schadevergoeding indienen bij Het Waarborgfonds Motorverkeer

Blijkt de dader ook later niet meer te achterhalen? Dan kunt u gelukkig terecht bij een speciaal hiervoor opgericht fonds. U kunt hier overigens ook terecht als de dader niet verzekerd is. Het gaat om het Waarborgfonds Motorverkeer. Om aanspraak te maken op een uitkering van het Waarborgfonds Motorverkeer moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

  1. Uw schade moet zijn veroorzaakt door een motorvoertuig.
  2. De schade kan niet of maar voor een gedeelte worden verhaald op de dader.
  3. U heeft voldoende gedaan om de dader te achterhalen.

Is de dader onbekend gebleven, dan kan de schade gewoonweg niet verhaald worden op de dader. Het is wel nodig dat u in dat geval voldoende heeft gedaan om de dader te achterhalen. Doe daarom altijd direct aangifte bij de politie als u of een getuige het ongeval heeft gezien, maar het kenteken van het voertuig waarmee de schade is veroorzaakt niet. U heeft maximaal 14 dagen de tijd om dit te doen.

Welke schade wordt door het Waarborgfonds motorverkeer vergoed?

Bij het Waarborgfonds komen de materiële schade (schade aan spullen of bijvoorbeeld het voertuig/fiets) en letselschade voor vergoeding in aanmerking. Voor materiële schade geldt wel een eigen risico van € 250. Dit betekent dat de eerste € 250 aan materiële schade voor uw eigen rekening is.

Bij letselschade kunt u denken aan de volgende schadeposten:

  • Verlies aan inkomsten.
  • Kosten voor hulp bij het uitvoeren van de huishoudelijke taken.
  • Medische kosten (waaronder het door u betaalde eigen risico).
  • Reis- en parkeerkosten.
  • Kosten voor hulp bij het uitvoeren van de klussen in en om het huis.
  • Kosten voor hulp bij uw zelfverzorging.
  • Immateriële schade (oftewel: smartengeld).

Gratis bijstand letselschade advocaat bij doorrijden na aanrijding

Ook de kosten van een letselschade advocaat worden op grond van de wet aangemerkt als schade. Dit houdt in dat als het Waarborgfonds uw letselschade vergoedt, ook de kosten van een letselschade advocaat meestal volledig zullen worden vergoed. U kunt zich dan gratis door ons laten bijstaan. Neem dus gerust contact op met onze advocaten letselschade.