Waarborgfonds motorverkeer

Woord

Wat is het Waarborgfonds motorverkeer?

Het Waarborgfonds dient als vangnet voor mensen met (letsel)schade waarbij de schade niet door een verzekeraar vergoed wordt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een dader die na een aanrijding is doorgereden, een dader die onverzekerd is of een dader die bij een verkeersongeval in een gestolen voertuig reed. Om een schadeclaim bij het Waarborgfonds Motorverkeer in te kunnen dienen, moet aan verschillende voorwaarden zijn voldaan.

Voorwaarden indienen schadeclaim Waarborgfonds Motorverkeer

Kort samengevat bestaan er drie basisvoorwaarden:

1. De schade is veroorzaakt door een motorvoertuig
Het ongeval moet zijn veroorzaakt door een motorvoertuig. Daarbij kan ook gedacht worden aan schade door gekoppelde aanhangwagens en afgevallen lading. Schade door vandalisme of schade veroorzaakt door een fiets komt niet voor vergoeding in aanmerking.

2. De schade kan niet of slechts gedeeltelijk op de dader worden verhaald
Er moet sprake zijn van één van de volgende vijf gevallen:
– De veroorzaker is doorgereden en zijn identiteit is niet te achterhalen.
– De veroorzaker is bekend, maar het motorvoertuig is onverzekerd.
– Het motorvoertuig dat de schade heeft veroorzaakt is gestolen en de bestuurder wist dat.
– Het motorvoertuig van de veroorzaker is wél verzekerd, maar zijn verzekeraar is failliet.
– De veroorzaker is niet verzekerd omdat hij vanwege principiële bezwaren een vrijstelling van de overheid heeft én de schade kan niet in overleg met deze persoon worden geregeld.

3. Er is voldoende inspanning geweest om de dader te achterhalen
Het inspanningsvereiste houdt in dat u zich moet hebben ingespannen om de identiteit van de veroorzaker te achterhalen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een politieaangifte, een buurtonderzoek of een advertentie. Deze acties moeten zo snel mogelijk na de schadegebeurtenis worden uitgevoerd. Indien u hier meer dan 14 dagen mee wacht, dan wordt uw schade niet vergoed. Is de veroorzaker van de schade of de eigenaar van het aansprakelijke voertuig wel bekend maar onverzekerd of betreft het de dief van een gestolen auto, dan moet u hem of haar direct schriftelijk aansprakelijk stellen. U kunt de veroorzaker het best aangetekend aansprakelijk stellen.

Welke schade komt voor vergoeding door het waarborgfonds motorverkeer in aanmerking?

Zowel letselschade als materiële schade (schade aan uw auto of spullen) komen voor vergoeding door het Waarborgfonds Motorverkeer in aanmerking. Bij materiële, door een onbekende dader veroorzaakte schade, geldt een eigen risico van €250 per benadeelde.

Direct contact opnemen