De mythe van de notaris en een goed merkdepot

Blog

Veel mensen denken dat wanneer een idee bij de notaris wordt gedeponeerd een recht wordt verkregen. Dat is een mythe. Door het deponeren van een idee of teken of product bij de notaris krijgt u geen intellectueel eigendomsrecht.

Belang van deponeren bij de notaris

Het enige dat u verkrijgt met een dergelijk depot is het bewijs dat het idee, het teken of het product op het moment van het depot bestond. Dat kan van belang zijn – en daarom heeft een depot bij de notaris zeker zijn waarde – in zaken waar bijvoorbeeld wordt getwist over de vraag wie als eerste het idee, teken of product op de markt bracht. U kunt dan terugvallen op het depot. U zou overigens “for the same token” kunnen terugvallen op foto’s waar een datum op staat,  getuigenbewijs, krantenartikelen etc.  Het depot bij de notaris maakt een en ander wat gemakkelijker. Houdt u echter vast dat u met het depot niets meer verkrijgt. Het depot is niet rechtsscheppend in tegenstelling tot een depot van een merk bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom of een octrooiaanvraag bij het Octrooicentrum Nederland. Het Auteursrecht ontstaat van rechtswege (vanzelf). Houdt u ook vast dat een idee an sich niet wordt beschermd door het recht van de intellectuele eigendom. Hier is meer voor nodig. Soms is het unfair dat een heel goed idee wordt nagevolgd maar het recht verbindt daar slechts gevolgen aan indien het idee is geoctrooieerd. Probleem, en dat weet u ook, is dat heel veel ideeën niet te octrooieren zijn. Uw idee kan dan worden gevolgd en slechts de vorm die u aan het idee hebt gegeven is dan, in beginsel, beschermd.

Het merkdepot

Bij een merkdepot worden de waren en of diensten omschreven waarvoor het merk wordt gedeponeerd. Het merkenrecht beschermt immers, uitzonderingen daargelaten, slechts het merk voor (ongeveer) dezelfde waren/diensten waarvoor u hebt gedeponeerd. McDonald’s – u weet wel van de Big Mac – kan niet voorkomen dat de scheepsmachinebouwer McDonald zijn producten onder de naam McDonald’s op de markt brengt. Zover gaat het recht van McDonald’s niet.

Omschrijving merkdepot

Bij uw merkdepot moeten de waren en/of diensten goed worden omschreven. Eventuele ideeën voor een verdere uitbouw voor de komende vijf jaar moeten en kunnen daarin worden meegenomen. Als u het merk niet gebruikt gedurende een termijn van vijf jaar dan vervalt het merk voor de betreffende waren/diensten. Als er geen plannen zijn in een bepaalde richting te groeien dan kunt u een depot even goed niet voor de betreffende waren/diensten deponeren. Men kiest vaak voor een veel te ruime omschrijving. Denkt u daarbij aan omschrijving als “software ontwikkeling” voor een bedrijf dat slechts software ontwikkelt voor de muziekindustrie voor een specifiek publiek dus. Na vijf jaar zal ook daar – in principe – gelden dat het depot nog slechts geldt voor software in de muziekindustrie. Het depot moet dan in beginsel, en dat is niet echt bekend, worden beperkt en aangepast. Nu zult u wellicht zeggen: “nou ja hoe ruimer hoe beter, ik beperk wel als het zover komt” . Dat is een goede gedachte maar weet dat een ruim depot na vijf jaar in werkelijkheid alleen nog maar geldt voor de waren/diensten waarvoor u het merk werkelijk hebt gebruikt. Veel goed ingelichte cliënten kiezen dan toch liever voor een mooi en “to the point” omschreven depot omdat zij niet later weer willen worden geconfronteerd met de verplichting te beperken. De advocaten van Schenkeveld Advocaten  zijn daar ook een voorstander van mede omdat het register dan een veel beter beeld schept wat ook weer in het voordeel van het bedrijfsleven is.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met één van onze specialisten.