De FT-procedure: een nieuwe snelle afhandeling voor bouwgeschillen

Blog

Vrijdag 18 november jl. is er weer een nieuwe procedure bijgekomen bij de Raad van Arbitrage voor de bouw: de FT-procedure. Onderstaand zal deze procedure worden toegelicht.

FT-procedure

De nieuwe procedure heet de Fast Track Bindend Advies procedure (FT-procedure). Deze procedure is bedoeld voor snelle afhandeling van geschillen tijdens de bouw waarin op korte termijn een bindende uitspraak nodig is.

Uitspraak is voorlopig bindend

De uitspraak in een FT-procedure is bindend totdat in een na de oplevering aan te spannen procedure bij de bevoegde (scheids)rechter in eerste aanleg anders is besloten. Indien echter niet binnen 14 dagen na de datum van de uitspraak in de FT-procedure aan de Raad wordt doorgegeven dat één van de partijen zich niet in de uitspraak kan vinden is de FT-uitspraak wel bindend.

FT-procedure niet in arbitragereglement

De FT-procedure is niet vastgelegd in het arbitragereglement van de Raad van Arbitrage, maar in een speciaal FT-reglement en moet daarom expliciet door partijen worden overeengekomen.

Regiebijeenkomst

Als het de vraag is of het geschil zich leent voor een FT-procedure dan is het mogelijk om binnen twee dagen na aanwending van het geschil een regiebijeenkomst bij de Raad van Arbitrage te hebben.

Hebt u nog vragen?

Indien u informatie over deze procedure wenst of andere vragen heeft over arbitrages, neem dan contact op met één van onze specialisten.