Blogs

Kennis
Aanbesteding: is het mogelijk een gebrek in de ondertekening te herstellen?
Inschrijven op een aanbesteding is precisiewerk. Aanbestedende diensten stellen veel eisen, soms zelfs tot het niveau van regelafstand en lettergrootte van documenten. Een vergissing daarin is snel gemaakt en dat kan leiden tot uitsluiting uit de aanbesteding. Kan een inschrijving achteraf nog aangevuld of gewijzigd worden, bijvoorbeeld bij een gebrek in de ondertekening? Aan de hand van een recente uitspraak zal ik de (on)mogelijkheden bespreken.
Recht op schadevergoeding na verloren aanbesteding?
In 2011 schrijft partij X in op een aanbesteding voor onkruidbestrijding. De gemeente gunt de klus aan partij Y terwijl die partij niet over de juiste kwalificaties beschikt. Partij X eist in een bodemprocedure schadevergoeding. Wordt deze toegewezen?
Aanbestedingsrecht: botsing circulaire gunningscriteria en gelijkheidsbeginsel om voorsprong zittende leverancier
De rechtbank Rotterdam heeft in een recente uitspraak een streep gezet door een aanbesteding. Daarbij kwamen twee beginselen met elkaar in botsing die op het eerste gezicht niet veel met elkaar te maken lijken te hebben. Wat speelde hier?
Beroepsaansprakelijkheid makelaars - infographic
Als u als makelaar tekort schiet in de nakoming van uw verplichtingen, dan kunt u aansprakelijk worden gesteld voor de schade die de opdrachtgever als gevolg van uw fout geleden heeft.
Aanbesteding: ga niet de fout in bij de vraag naar referenties!
Een aanbesteding is opgebouwd uit een aantal fasen waarin inschrijvers afvallen door uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen, selectiecriteria en gunningscriteria. Bij selectiecriteria vraagt de aanbestedende dienst vaak naar referenties. Let op dat u zich aan de regels houdt!
Gunningsbeslissing bij ontwikkeloptie kan volledig getoetst worden!
De rechter kan een gunningsbeslissing voor een ontwikkeloptie volledig toetsen. Wanneer dit kan en onder welke voorwaarden, heeft de  rechtbank Amsterdam in een recente uitspraak op een praktische manier laten zien.
Coronacrisis: huurder heeft recht op 50% huurkorting!
De kantonrechter in Den Haag heeft op 21 januari 2021 bepaald dat een huurder van een horecabedrijf dat vanwege de coronacrisis gesloten was, recht heeft op 50% huurkorting gedurende de sluiting. De coronacrisis wordt als onvoorziene omstandigheid gezien.
Aanbesteden: zo werkt het alleenrecht of uitsluitend recht
Aanbestedende diensten zijn verplicht om overheidsopdrachten aan te besteden. Maar in sommige gevallen geldt deze verplichting niet, bijvoorbeeld als er een zogenaamd alleenrecht of uitsluitend recht wordt verleend. Er moet dan wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan.
De beroepsaansprakelijkheid van een makelaar
Bij de koop en huur van onroerend goed zijn vaak een of meer makelaars(-taxateurs) betrokken. Als een makelaar een beroepsfout maakt en de eigen opdrachtgever of een derde partij daardoor schade lijdt, kan de makelaar daarvoor aansprakelijk zijn.
Retentierecht: hoe zit het ook alweer?
Het komt regelmatig voor dat een aannemer ten onrechte niet wordt betaald, bijvoorbeeld als er een discussie bestaat over gebreken of als de opdrachtgever failliet gaat. In dit soort gevallen kan het retentierecht een aannemer dan een sterk voorrecht bieden. Daarom nemen we dit recht nog eens onder de loep.