Verpanding assurantieportefeuille niet mogelijk

Blog

Schenkeveld Advocaten - financieel

De Hoge Raad heeft in een arrest van 6 december 2019 geoordeeld, dat een assurantieportefeuille niet een goed is in de zin van art. 3:1 BW en daardoor niet vatbaar is voor overdracht of verpanding. Welke gevolgen heeft dit arrest voor de verzekeringsbranche?

Wat is een assurantieportefeuille?

Volgens de Hoge Raad is de assurantieportefeuille een geheel van overeenkomsten en goodwill. De assurantieportefeuille is geen individuele zaak of individueel vermogensrecht, ook al wordt het in het economisch verkeer als eenheid beschouwd. Dit heeft gevolgen voor de mogelijkheid tot overdracht en verpanding van de assurantieportefeuille.

Verpanding goodwill niet mogelijk

De verpanding van een geheel van overeenkomsten en goodwill past niet in het wettelijke stelsel van het goederenrecht. Daarom is verpanding van een assurantieportefeuille volgens de Hoge Raad niet mogelijk.

Overdracht volgens Wft is geen goederenrechtelijke overdracht

Ook art. 4:103 Wet financieel toezicht, dat bepaalt dat een verzekeraar aan een verzoek van een bemiddelaar tot overdracht van diens assurantieportefeuille in beginsel moet meewerken, leidt volgens de Hoge Raad niet tot een ander oordeel. Bij gebrek aan aanwijzingen van het tegendeel en tegen de achtergrond van het stelsel van het goederenrecht, moet volgens de Hoge Raad worden aangenomen, dat deze bepaling in de Wet financieel toezicht geen betrekking heeft op een overdracht van een assurantieportefeuille in goederenrechtelijke zin.

Gevolgen arrest

Dit arrest van de Hoge Raad maakt in de eerste plaats duidelijk, dat bij toekomstige financieringen binnen de verzekeringsbranche aan banken geen zekerheid kan worden afgegeven op de assurantieportefeuille. In de tweede plaats heeft het arrest gevolgen voor bestaande financieringen aan verzekeraars en assurantietussenpersonen, die reeds ten gunste van de bank een pandrecht hebben gevestigd op de assurantieportefeuille. Deze verpanding heeft op basis van dit arrest van de Hoge Raad goederenrechtelijk gezien geen gevolgen. De bank heeft feitelijk dus minder zekerheden verkregen. In hoeverre dit arrest de financierbaarheid van de verzekeringsbranche daadwerkelijk zal beïnvloeden, zal afgewacht moeten worden.

Heeft u vragen over dit arrest van de Hoge Raad of over financiering en zekerheden, neem dan contact op met een van onze specialisten financiering en zekerheden.