Wettelijke indexering alimentatie per 1 januari 2018 is 1,5%

Blog

Als u alimentatie betaalt, dient u dit bedrag met ingang van 1 januari 2018 met de wettelijke indexering van 1,5% te verhogen. De indexering is wettelijk, zodat iedereen die op grond van een beslissing van de rechtbank óf een overeenkomst alimentatie betaalt, verplicht is deze verhoging te betalen. Alleen indien met de ex-partner van deze wettelijke indexering is afgeweken op grond van een schriftelijke overeenkomst (in bijvoorbeeld een convenant of een ouderschapsplan), hoeft de verhoging niet te worden betaald.

Indexering

De indexering betreft zowel kinderalimentatie als partneralimentatie. Daarnaast geldt het zowel voor alimentatie die in onderling overleg is vastgesteld, als voor alimentatie die door de rechtbank is bepaald.

Het indexeringspercentage wordt ieder jaar vastgelegd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De reden van de indexering is het uitgangspunt dat de koopkracht van alimentatiegerechtigden op peil moet blijven. Het Ministerie volgt daarom bij de jaarlijkse vaststelling de ontwikkeling van het loonpeil. De verhoging van de alimentatie geldt automatisch; hierom hoeft door de alimentatiegerechtigde niet te worden verzocht.

Verjaring

Let erop dat het recht op inning van achterstallige alimentatie – en dus ook de indexering -na vijf jaar verjaart. Als u binnen die vijf jaar geen actie onderneemt, kan ook een deurwaarder of het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen) niets meer voor u doen. Als u kunt aantonen dat u uw ex-partner binnen die vijf jaar heeft aangemaand, wordt de verjaringstermijn gestuit.