Werknemer valt door plafond: werkgever aansprakelijk?

Blog

Schenkeveld Advocaten - gereedschap timmerman

Bent u gewond geraakt bij een bedrijfsongeval? En was dit ongeval (mede) het gevolg van uw eigen onvoorzichtigheid? Dan zult u mogelijk denken dat het geen optie is om uw werkgever aansprakelijk te stellen. Toch ligt dit anders, oordeelde het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden onlangs.

Bedrijfsongeval: Werkgever heeft verstrekkende zorgplicht

In een uitspraak van 15 maart 2022 oordeelde het hof namelijk dat een werkgever aansprakelijk is voor de schade van een timmerman, ondanks het feit dat deze timmerman tijdens het uitvoeren van zijn werkzaamheden niet was aangelijnd. De werkgever heeft namelijk een zorgplicht als het gaat om haar werknemers. En die zorgplicht strekt ver, zo blijkt maar weer uit deze uitspraak.

Letselschade door bedrijfsongeval

Tijdens het uitvoeren van zijn werkzaamheden zakte een timmerman (een uitzendkracht) door een gipsen plafond en viel drie meter naar beneden. Hierdoor liep hij vervelend letsel op, waardoor hij niet meer kon werken. Er was dus sprake van flinke schade.
De timmerman wilde graag dat deze schade door de aannemer zou worden vergoed om te voorkomen dat hij in de financiële problemen zou raken.

Oordeel hof

In hoger beroep volgde het hof het oordeel van de kantonrechter in eerste aanleg: de werkgever heeft op grond van artikel 7:658 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) een zorgplicht die ver strekt. Zo moet de werkgever er alles aan doen om te voorkomen dat haar werknemers een ongeval overkomt. In deze zaak had de werkgever alleen tijdens een algemene toolboxmeeting een instructie gegeven die zag op het aanlijnen tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op hoogte. Voor specifiek deze klus was geen mondelinge instructie gegeven om aan te lijnen. Volgens de werkgever was dat ook niet nodig, gelet op de instructie tijdens de toolboxmeeting.

Het hof was het daar niet mee eens:

“Naar het oordeel van het hof is deze algemene instructie tijdens toolboxmeetings echter onvoldoende. Het antwoord op de vraag welke aanwijzingen de werkgever moet geven, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval, waaronder de aard van de werkzaamheden, de kans dat zich een ongeval zal voordoen, de ernst die de gevolgen van een ongeval kunnen hebben en de mate van de bezwaarlijkheid van de te nemen veiligheidsmaatregelen. Afhankelijk van voormelde omstandigheden is de werkgever niet alleen verplicht om op de gevaren afgestemde instructies geven, maar moet hij ook toezien op de naleving daarvan. Daarbij moet de werkgever ermee rekening houden dat werknemers wel eens nalaten de voorzichtigheid in acht te nemen die ter voorkoming van ongelukken geraden is.”

Volgens het hof was in dit concrete geval de kans op een val aanzienlijk en stond vast dat de gevolgen hiervan zeer groot zouden zijn. De werkgever had er bovendien op bedacht moeten zijn dat de timmerman zich niet zou aanlijnen. En dus had de werkgever de werknemers een mondelinge instructie moeten geven zich aan te lijnen en hen voor het bijwonen van deze instructie kunnen laten tekenen. Nu de werkgever dit had nagelaten had zij niet voldaan aan haar zorgplicht, ondanks het eigen besluit van de timmerman om zich niet aan te lijnen.

Dit oordeel maakt nog maar eens duidelijk dat een werkgever een verstrekkende zorgplicht heeft, waaraan in de praktijk niet snel zal zijn voldaan.

Bedrijfsongeval en letselschade

Wellicht heeft u – net als de timmerman – ernstig letsel opgelopen bij een bedrijfsongeval. Mogelijk dat u uw werkzaamheden niet meer kunt uitvoeren en blijvend beperkt bent in uw mogelijkheden. Misschien moet u in dat geval zelfs worden omgeschoold. Maar wie gaat dit betalen?

Het is goed om te weten dat een werkgever vrijwel altijd een aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten voor haar werknemers, maar ook voor andere personen zoals ZZP’ers. Ook zij kunnen – ondanks dat zij geen werknemer zijn – via artikel 7:658 lid 4 BW vaak wel een beroep doen op de zorgplicht van de werkgever.

Wat kan een letselschade advocaat voor u betekenen bij een bedrijfsongeval?

Een letselschade advocaat helpt u bij het aansprakelijk stellen van uw werkgever of opdrachtgever en voert als dat nodig is de juridische discussie voor u. In de meeste gevallen kost u dit niets, aangezien de kosten van een letselschade advocaat worden aangemerkt als schade. Als vaststaat dat uw werkgever aansprakelijk is, komen de kosten van een letselschade advocaat dus ook voor vergoeding in aanmerking.

Neem gerust vrijblijvend contact op met een van onze letselschade advocaten om te bekijken wat wij voor u kunnen betekenen. Mocht u in verband met uw letsel niet in de gelegenheid zijn om bij ons op kantoor langs te komen voor een kosteloos intakegesprek, dan komen wij bij u thuis langs.