Voetbal en letselschade: een onvermijdbare combinatie

Blog

Schenkeveld Advocaten - Voetbal

In het licht van de huidige successen van de Nederlandse voetbalclubs – zonder daarbij een voorkeur te willen uitspreken –  besteed ik enige aandacht aan de keerzijde van de sport: het oplopen van letsel. Voetbal (maar ook andere sporten) staat bekend als een fysieke contactsport waarbij overtredingen helaas onvermijdelijk zijn, desalniettemin bestaan er grenzen aan wat aanvaardbaar is.

De verhoogde drempel voor aansprakelijkheid

In zogenoemde sport- en spelsituaties wordt minder snel gekomen tot een schadevergoeding. De rechter oordeelt dat men op zekere hoogte, slecht gecoördineerde, verkeerd getimede of onvoldoende doordachte handelingen van elkaar moet verwachten.

De uitzondering is als het letsel opzettelijk of bewust roekeloos is toegebracht. Een enkele overtreding van de spelregels is niet voldoende om te komen tot een schadevergoeding, maar dit is wel een factor dat wordt meegewogen.

Natrappen, op de knie “tikken”

De bovengenoemde regel zorgt in de praktijk vaak voor discussie. Zo overwoog de rechter dat natrappen – X schopte Y terwijl de bal niet meer in de buurt was  – onrechtmatig was en recht gaf op schadevergoeding.  De gedraging was buiten het spelmoment en was abnormaal gevaarlijk.

In een andere zaak oordeelde de Rechtbank dat geen sprake was van een onrechtmatige gedraging. In dit geval had een aanvallende speler balbezit en maakte een schijnbeweging om een verdediger te passeren. De aanvaller werd op zijn knie ‘getikt’ door de verdediger en liep daarbij ernstig knieletsel op. De scheidsrechter beoordeelt de situatie als een overtreding. De rechtbank overwoog dat een dergelijk contact tussen een aanvallende speler in balbezit en een speler die probeert te verdedigen onderdeel uitmaakt van het voetbalspel: het was dus te verwachten. In dit geval bleef de aanvaller met zijn schade zitten.

Kan schade vergoed worden?

De voorbeelden illustreren dat de omstandigheden van het geval erg belangrijk zijn. Om te beoordelen of de schade vergoed kan worden is het zodoende belangrijk om de zaak goed te onderzoeken. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit artikel dan kunt u contact opnemen via 0299-21 28 15 of via het contactformulier.