Sms- en WhatsAppberichten vallen onder de Wob!

Blog

Schenkeveld Advocaten - whatsapp

Vandaag, 20 maart 2019, heeft de Afdeling bevestigd dat sms- en WhatsAppberichten vallen onder de definitie van een document in de zin van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Afdeling vindt dat het een object betreft, omdat het gaat om een schriftelijk stuk of ander materiaal dat gegevens bevat. Uit de wetsgeschiedenis van de Wob volgt dat de term ‘document’ ruim moet worden opgevat. Omdat bij smsjes en WhatsAppjes ook bijlagen kunnen worden gevoegd, vindt de Afdeling dat deze berichten lijken op e-mails. Van e-mails heeft de Afdeling al vastgesteld dat die onder de Wob vallen.

Berusten onder het bestuursorgaan

De Afdeling gaat vervolgens na of dergelijke berichten berusten onder het bestuursorgaan. De Afdeling stelt dat smsjes en WhatsAppjes op telefoons van bestuurders/ambtenaren met een abonnement op naam van het bestuursorgaan (werktelefoons), als smsjes en WhatsAppjes die staan op privételefoons van bestuurders/ambtenaren berusten onder het bestuursorgaan, als het gaat om smsjes en WhatsAppjes met een inhoud die een bestuurlijke aangelegenheid betreft.

Privé- en werktelefoons

Bij privételefoons geldt dat het bestuursorgaan al het redelijkerwijs mogelijke moet doen om de documenten alsnog te achterhalen. De minister merkte nog op dat het belastend kan zijn voor het bestuursorgaan, als deze berichten onder de Wob vallen. De Afdeling stelt dat dit geen uitzondering is op grond waarvan de Wob niet van toepassing zou zijn. Bij een omvangrijk Wob-verzoek wat beoogt om het bestuursorgaan te verstoren, kan sprake zijn van misbruik van recht. Ook kan dan de indiener worden gevraagd om het verzoek nader te specificeren. Verder bevat de Wob beperkingen om bepaalde informatie al dan niet te verstrekken.

Als bestuurder en ambtenaar dient u daarom rekening te houden met wat u verstuurt via sms en WhatsApp.

Heeft u vragen over de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)? Neem dan contact met ons op.