Roekeloze werknemer wordt aangereden, is de werkgever aansprakelijk?

Blog

Een koerier is op weg naar een klant om maaltijden te bezorgen. Op enig moment moet hij een spoorovergang passeren. De koerier negeert de alarmlichten, het belsignaal én tenminste 1 halve slagboom, een beslissing die hem duur komt te staan, hij wordt aangereden door een tegemoet rijdende trein. De koerier loopt ernstig letsel op. Kan de koerier (als werknemer) zijn werkgever aansprakelijk stellen voor zijn schade?

Zorgplicht werkgever bij verkeersongeval werknemer

Uit de rechtspraak volgt dat de werkgever verplicht is zorg te dragen voor een behoorlijke verzekering  voor werknemers die werkzaamheden verrichten die ertoe kunnen leiden dat zij betrokken raken bij een verkeersongeval. Een werkgever zal bijvoorbeeld een zogenaamde SVI-verzekering voor zijn werknemers moeten afsluiten. Dit valt onder de zorgplicht van een goede werkgever. In het bovengenoemde geval had de werkgever nagelaten een dusdanige verzekering af te sluiten, waardoor de werknemer met zijn (letsel)schade bleef zitten.

De vraag komt op of de werkgever óók aansprakelijk is, als de werknemer dusdanige vreemde capriolen uithaalt op de weg. Is het dan ook redelijk dat de werkgever voor deze schade opdraait?

Bewuste roekeloosheid

De verzekeringsplicht van de werkgever ontbreekt als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Dit valt namelijk niet te verzekeren. De werkgever beargumenteert dat in dit geval (ten minste) sprake is van bewuste roekeloosheid, doordat vast is komen te staan dat de koerier:

– parallel aan de spoorbaan heeft gereden;
– hij de overgang is opgereden toen de alarmlichten al brandden;
– de (halve) slagbomen al naar beneden waren;
– hij al slalommend om de eerste, gesloten slagboom is gereden;
– hij zich bewust moet zijn geweest van de gevaarlijke situatie en de naderende trein en toch die overgang is opgereden.

Hoe oordeelt de rechter?

De rechter oordeelt anders. De rechter beoordeelt de gedragingen niet als bewust roekeloos handelen, omdat de koerier weliswaar roekeloos de overgang is opgereden, maar zich niet bewust is geweest van de gevaarlijke situatie waarin hij zich begaf. Dit was wel het geval geweest als de overgang was beveiligd met hele slagbomen en de koerier slalommend met zijn bus om de bomen was gereden.

In deze zaak heeft de werkgever dus niet voldaan aan zijn zorgplicht, omdat hij de schade van de koerier niet heeft gedekt door een adequate verzekering. De werkgever is dus aansprakelijk voor de gevolgen van het ongeval en zal de schade van de koerier moeten vergoeden.

Heeft u vragen over de aansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval of een verkeersongeval?  Neem dan contact op met één van onze specialisten.