De Schadeverzekering Voor Inzittenden (SVI): een ondergeschoven kindje

Blog

Schenkeveld Advocaten - auto in de prak

Veel mensen weten niet van het bestaan van een SVI-verzekering af, terwijl deze verzekering van groot belang kan zijn bij een (eenzijdig) ongeval. In dit blog licht ik toe wat een SVI-verzekering is, waar u op moet letten en wanneer u er aanspraak op kunt maken.

Wat is een SVI-verzekering/inzittenden verzekering?

Een SVI-verzekering is een schadeverzekering voor de inzittenden van een auto die bij een ongeval betrokken is geraakt. Deze verzekering biedt dekking voor de schade die de inzittenden (bestuurder en passagiers) van de auto lijden, ongeacht wie het ongeval heeft veroorzaakt.

Voordelen van een SVI-verzekering

Het voordeel van een SVI-verzekering ten opzichte van de (verplichte) WAM-verzekering is dat de bestuurder ook aanspraak kan maken op een schadevergoeding als hij het ongeval zelf veroorzaakt. Bij een WAM-verzekering blijft de bestuurder die een ongeval veroorzaakt met zijn of haar eigen schade zitten. Daarnaast is de schadeafhandeling van een SVI-verzekering meestal sneller bij deze verzekering, omdat de vraag wie het ongeval heeft veroorzaakt niet van belang is.

Een ander voordeel van een SVI-verzekering is dat de schade ook vergoed wordt als sprake is van een eenzijdig ongeval. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als u met uw auto tegen een boom rijdt. Stel, u breekt daarbij uw benen waardoor u niet kunt werken én niet voor uw kinderen kunt zorgen. Dan keert uw SVI-verzekering de schade uit door de kosten voor de kinderopvang of het inkomen dat u misloopt te vergoeden.

Onderscheid SVI en OIV-verzekering

Naast de SVI-verzekering bestaat er ook een OIV-verzekering. Deze ongevallen-inzittendenverzekering biedt geen dekking voor de daadwerkelijk geleden schade, maar keert een vast bedrag uit. Schade wordt alleen uitgekeerd als de bestuurder en/of de passagier(s) als gevolg van het ongeval komen te overlijden of blijvend invalide raken.

Het uitgekeerde schadebedrag verschilt per verzekering en varieert tussen de € 10.000 en € 20.000 in geval van overlijden en tussen de € 20.000 en € 50.000 bij blijvende invaliditeit.

Waar moet u op letten bij het afsluiten van een SVI- of OIV-verzekering?

De kosten voor het afsluiten van een SVI/OIV-verzekering zijn vaak beperkt. Ook de premie is over het algemeen slechts een paar euro per maand. Er bestaan echter verschillen tussen de verschillende polisvoorwaarden van verzekeraars. Daarom is het verstandig om bij het bekijken van de voorwaarden uzelf de volgende vragen te stellen:

  • Is er sprake van een SVI- of OIV-verzekering?
  • Dekt de verzekering het verlies aan verdienvermogen (het inkomen dat door een ongeval wordt misgelopen)?
  • Wat is de maximale dekking?
  • Worden de kosten voor het inschakelen van een advocaat vergoed?

Wat als u de schade zowel op de WAM- als SVI-verzekering kunt claimen?

Het kan voorkomen dat de schade zowel wordt gedekt onder de SVI-verzekering als de WAM-verzekering. Een voorbeeld:

Er is sprake van een kettingbotsing. U bevindt zich in de middelste auto. Als het achterliggende voertuig aansprakelijk is dan is uw schade zowel gedekt onder de WAM-verzekering van de achterliggende auto als onder uw eigen SVI-verzekering.

Bij een kettingbotsing is er vaak onduidelijkheid over wie aansprakelijk is. Een onderzoek naar de aansprakelijke partij kan lang duren. In dat geval is het verstandig om u tot uw SVI-verzekering te wenden. De SVI-verzekering zal de schade direct voldoen en niet afwachten op de uitkomsten van het onderzoek.

Aan de andere kant is de dekking onder een SVI-verzekering meestal beperkter dan onder een WAM-verzekering. De SVI-verzekering kent namelijk een maximum en beperkt soms de mogelijkheden om inkomensschade te claimen. In dat geval kan het weer verstandig zijn om u tot de WAM-verzekeraar te wenden. Deze moet de wettelijke schade namelijk volledig vergoeden.

Wanneer schakelt u een advocaat in?

Een advocaat kan u helpen bij de keuze onder welke verzekering u uw schade claimt. De kosten voor het inschakelen van een advocaat worden over het algemeen zówel door de SVI-verzekeraar als de WAM-verzekeraar vergoed. Het inschakelen van een advocaat kost u in beginsel dan ook niets!

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen of behoefte aan advies? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met onze letselschade advocaten om de mogelijkheden te bespreken.