Werkgeversaansprakelijkheid

Wat is werkgeversaansprakelijkheid?

Met werkgeversaansprakelijkheid wordt de aansprakelijkheid van een werkgever ten overstaan van zijn werknemers bedoeld. Wanneer een werknemer schade lijdt tijdens het uitvoeren van zijn of haar werk en het een gevolg is van de werkzaamheden, dan is de werkgever aansprakelijk.

Werkgever & afwenden werkgeversaansprakelijkheid

Op een werkgever rust een zorgplicht. Zo is de werkgever verplicht om de veiligheid en gezondheid van zijn werknemer te beschermen. Dit doet een werkgever door ervoor te zorgen dat de gevaren binnen het bedrijf minimaal zijn. Daarnaast moet de werkgever zijn werknemers duidelijke instructies mee geven voor eventuele gevaren waaraan hij of zij kan worden blootgesteld. Ook dient de werkgever controle te houden op naleving hiervan.

Heeft u vragen over werkgeversaansprakelijkheid? Of wilt u uw werkgever aansprakelijk stellen voor geleden schade bij een bedrijfsongeval? Neem dan contact op met één van onze advocaten.