Werkgeversaansprakelijkheid

Woord

Wat is werkgeversaansprakelijkheid?

Werkgeversaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van een werkgever tegenover zijn werknemers. Lijdt een werknemer schade tijdens het uitvoeren van zijn of haar werk, dan is de werkgever hiervoor in beginsel aansprakelijk en heeft de werknemer recht op een schadevergoeding.

De regels voor werkgeversaansprakelijkheid zijn te vinden in artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek (BW).

Voorbeelden werkgeversaansprakelijkheid

Voorbeelden van ongevallen/schade waarvoor een werkgever aansprakelijk kan zijn:

  • een val van een steiger
  • een ongeluk met een machine of werktuig
  • huis-tuin-en-keukenongevallen tijdens werktijd
  • een ongeluk tijdens een verplicht bedrijfsuitje
  • schade die is veroorzaakt door een fout van een collega
  • schade als gevolg van een overval op het bedrijf
  • een verkeersongeval tijdens werktijd

Een ongeval tijdens het woon-werkverkeer valt niet onder de werkgeversaansprakelijkheid. Werkgevers hebben hiervoor meestal vrijwillig een verzekering (WEGAM-verzekering) afgesloten.

Zorgplicht

Om te voorkomen dat werknemers schade lijden, hebben werkgevers een wettelijke zorgplicht. Zo is een werkgever verplicht om de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers te beschermen, door te zorgen dat de gevaren binnen het bedrijf minimaal zijn.  Dit betekent dat gebouwen, gereedschappen en machines veilig moeten zijn ingericht en goed moeten worden onderhouden. Daarnaast moet iedere werkgever zijn werknemers duidelijke instructies meegeven een waarschuwen voor de gevaren waaraan die werknemers kunnen worden blootgesteld. Bovendien moet de werkgever de naleving hiervan controleren.

Uitzonderingen werkgeversaansprakelijkheid

Om werknemers te beschermen, gaat de werkgeversaansprakelijkheid vrij ver. In de arbeidsovereenkomst mag aansprakelijkheid bijvoorbeeld ook niet worden uitgesloten.

De werkgever is echter niet aansprakelijk als:

  • De schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van de werknemer.
  • De werkgever kan aantonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan. In de praktijk is dit niet eenvoudig.

Vragen?

Heeft u vragen over werkgeversaansprakelijkheid? Of heeft u vragen naar aanleiding van een bedrijfsongeval? Neem dan gerust contact op met een van onze letselschade advocaten.

Zie ook: