Adviseurs in de fout? Over overlijdensrisicoverzekeringen, premiedalingen en schadevergoeding

Blog

Schenkeveld Advocaten - calculator

De afgelopen jaren is de concurrentie op de markt voor overlijdensrisicoverzekeringen flink toegenomen. Daardoor zijn de premies sterk gedaald. Niet alle financieel adviseurs hebben hun klanten hierop gewezen. Het gevolg? Juridische procedures tegen die adviseurs. Ik vertel u er graag meer over.

Premiedaling overlijdensrisicoverzekeringen

Sinds 2002 zijn de premies voor de overlijdensrisicoverzekering (ORV) met meer dan 50% gedaald. Dat betekent dat verzekerden wiens gezondheidssituatie niet is veranderd een veel goedkopere ORV kunnen afsluiten, vaak met precies dezelfde dekking, soms zelfs bij dezelfde verzekeraar. En omdat op het oversluiten van een ORV meestal geen boete staat is oversluiten voor veel verzekerden financieel echt de moeite waard.

Niet alle assurantietussenpersonen en financieel adviseurs hebben hun klanten echter expliciet op deze premiedalingen en oversluitmogelijkheid gewezen. Ruim honderd mensen hebben daarover een klacht ingediend bij het klachteninstituut voor de financiële dienstverlening, het Kifid. Zij vinden dat hun adviseurs tekort zijn geschoten in hun zorgplicht en het misgelopen financieel voordeel (de premiebesparing) moeten vergoeden.

Zorgplicht assurantietussenpersoon

In een eerder artikel vertelde ik u al meer over de zorgplicht van een assurantietussenpersoon: hij moet zich gedragen zoals een redelijk handelende en redelijk bekwame vakgenoot met dezelfde kennis en ervaring in dezelfde situatie zou doen.

Voor tussenpersonen en adviseurs betekent dit onder meer dat zij hun klanten tijdens de looptijd van een verzekering moeten informeren over belangrijke wijzigingen. Niet alleen over wijzigingen aan het product zelf, zoals wijzigingen in de dekking, maar ook over belangrijke wijzigingen aan vergelijkbare producten in de markt, zoals forse premiedalingen. Doen zij dat niet en lopen klanten daardoor financieel voordeel mis? Dan kunnen zij daar voor aansprakelijk zijn en moet de schade worden vergoed.

Uitspraken Kifid

Inmiddels heeft het Kifid in een aantal zaken uitspraak gedaan over de premiedalingen van ORV’s. Daarin valt de volgende lijn te ontdekken:

  • Adviseurs hoefden hun klanten niet persoonlijk te wijzen op de premiedalingen. Zij mochten volstaan met een algemene mailing of een nieuwsbrief.
  • In die mailing of nieuwsbrief hadden zij hun klanten dan wel expliciet moeten wijzen op de premieverlagingen van ORV’s.
  • Is dat niet gebeurd? Dan is de adviseur tekort geschoten in zijn zorgplicht en is hij in principe aansprakelijk voor de misgelopen premiebesparing van de klant.
  • Om voor schadevergoeding in aanmerking te komen moet de klant dan wel kunnen aantonen dat hij daadwerkelijk schade heeft geleden. Daarvoor moet hij kunnen aantonen dat hij de ORV daadwerkelijk zou hebben overgesloten én dat de premie ook daadwerkelijk omlaag zou zijn gegaan.

Inmiddels hebben tussenpersonen in twee zaken hoger beroep aangetekend tegen de uitspraken van het Kifid. Het Kifid heeft aangegeven met de afhandeling van de overige klachten te wachten op de uitkomst van deze procedures.

Hoe zit het met uw ORV?

Heeft u al enige tijd een ORV? Dan loont het de moeite om contact op te nemen met uw tussenpersoon of, als u rechtstreeks verzekerd bent, de verzekeraar. Mogelijk komt u in aanmerking voor een (fors) lagere premie.

Als dat zo is, probeert u dan ook eens na te gaan hoe lang u daar al voor in aanmerking kwam én of u door uw tussenpersoon, adviseur of verzekeraar tijdig op de oversluitmogelijkheid bent gewezen. Is dat niet het geval? Dan kunt u proberen het misgelopen premievoordeel op uw tussenpersoon of verzekeraar te verhalen. Wij adviseren u dat in eerste instantie rechtstreeks zelf te doen. Wordt uw klacht niet naar tevredenheid opgelost? Dan kunt u wellicht naar het Kifid. Op de site van het Kifid staat een sneltest om te bepalen of zij uw zaak in behandeling kunnen nemen. U kunt er ook voor kiezen een civiele procedure te starten. Wij adviseren u graag over die mogelijkheid.

Vragen?

Uiteraard zullen wij u op de hoogte houden van de uitspraken in hoger beroep en de andere ontwikkelingen over dit onderwerp. Heeft u in de tussentijd vragen over dit artikel? Of wilt u uw assurantietussenpersoon, financieel adviseur of verzekeraar aansprakelijk stellen? Neemt u dan gerust contact op met onze advocaten beroepsaansprakelijkheid.