Ingebrekestelling

Woord

Wat is een ingebrekestelling?

Een ingebrekestelling is een schriftelijke aanmaning aan een tekortschietende wederpartij, zoals een wanbetaler of een verkoper die niet levert. De ingebrekestelling heeft als doel om de wederpartij nog één laatste kans te geven om zijn verplichtingen/afspraken na te komen. Deze ingebrekestelling moet schriftelijk gedaan worden. Als er geen ingebrekestelling verstuurd wordt, verspeelt u uw rechten op ontbinding en schadevergoeding. Lees hierover meer in het blog Zo werkt ingebrekestelling en verzuim: verspeel geen rechten!

Het opstellen van een ingebrekestelling brief

Bij een ingebrekestelling brief geldt dezelfde stijl als bij elke andere formele brief. De volgende zaken moeten er in ieder geval in staan:

 1. Wat waren de gemaakte afspraken?
  Omschrijf de gemaakte afspraken tussen beide partijen zo helder en specifiek mogelijk. Gebruik eventueel bewijzen (contracten, mailverkeer, brieven etc.) en geef precieze data aan.
 2. Waarin is de schuldenaar in gebreke gebleken?
  Welk deel van de gemaakte afspraak is de schuldenaar niet nagekomen? Wees zo specifiek mogelijk.
 3. In welke termijn moet de schuldenaar alsnog voldoen aan de verplichtingen?
  Geef een duidelijk ultimatum en zorg ervoor dat het ultimatum redelijk en haalbaar is. De meest gangbare termijn die wordt gesteld is twee weken.
 4. Kies voor een aangetekende brief
  Door de brief aangetekend te versturen, is er bewijs dat de schuldenaar de brief heeft ontvangen en heeft kunnen lezen.

Als de wederpartij daarna niet voldaan heeft aan zijn verplichting dan is hij in verzuim.

Heeft u hulp nodig een ingebrekestelling? Neem dan contact op met onze specialisten!

Zie ook:
Zo werkt ingebrekestelling en verzuim: verspeel geen rechten!
contractuele aansprakelijkheid