Omgevingsvergunning aangevraagd? Let op de vergunningvrije delen!

Blog

Schenkeveld Advocaten - bouwtekening stenen

Als u een bouwwerk gaat bouwen, heeft u in principe een omgevingsvergunning nodig. Voor sommige bouwwerken is geen omgevingsvergunning nodig. Maar wat doet u als u vergunningvrije en vergunningplichtige delen tegelijkertijd gaat bouwen? In dit blog vertel ik u aan welke regels u zich moet houden en geef ik enkele tips.

Omgevingsvergunning aangevraagd voor een verbouwing

Een projectontwikkelaar had op 22 maart 2017 een omgevingsvergunning aangevraagd voor het verbouwen van een pand in Amsterdam. Het bouwplan voorziet in meerdere muurdoorbraken op de begane grond, een aanbouw met dakterras op de begane grond, een dakuitbouw en dakterras op de vierde verdieping, een dakterras en toegangsopbouw op de vijfde verdieping, het wijzigen van de bergingen tot woonfunctie op de vierde verdieping en het samenvoegen van de vierde verdieping met de derde verdieping.

Daarvoor werd door het college van Amsterdam in afwijking van het bestemmingsplan op 30 juni 2017 een omgevingsvergunning verleend. Daartegen is door een derde bezwaar gemaakt en beroep ingesteld. Na een aantal keer procederen is de zaak uiteindelijk in 2022 bij de Raad van State terecht gekomen.

Daar voerde de derde aan dat de aanbouw op de begane grond geen onderdeel uitmaakt van de aanvraag, omdat op het aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag onder andere ziet op een dakterras op een vergunningvrije aanbouw. Uit het besluit van 30 juni 2017 blijkt volgens deze derde ook niet dat de aanbouw is vergund.

Wat zijn de regels voor het aanvragen van een omgevingsvergunning?

De Raad van State geeft aan dat een aanvrager van een omgevingsvergunning delen van het bouwplan buiten de aanvraag omgevingsvergunning kan laten. Bijvoorbeeld als de aanvrager meent dat een onderdeel van een bouwplan vergunningvrij is. Dat kan de aanvrager dan doen door die delen niet op te nemen in de vergunningaanvraag. Voegt de aanvrager die onderdelen wel toe, dan moet uit die aanvraag onmiskenbaar blijken welke onderdelen vergunningvrij zijn en welke onderdelen niet en wat de oppervlakte is van het aangevraagde bouwwerk.

Aanvraag omgevingsvergunning geldt in dit geval voor het gehele project

Op de bouwtekening bij de aanvraag is de aanbouw op de begane grond ingetekend en daarop is niet aangegeven dat die geen onderdeel uitmaakt van de aanvraag. Uit de aanvraag blijkt dus niet onmiskenbaar dat de aanvrager dit onderdeel buiten de aanvraag wilde laten. Gelet hierop heeft het college het bouwplan terecht in zijn geheel beoordeeld. De Raad van State is tot slot van oordeel dat de verleende omgevingsvergunning ook ziet op de aanbouw op de begane grond.

Tips voor het inrichten van een aanvraag omgevingsvergunning

Het meest verstandig is om bouwdelen die vergunningvrij zijn geen onderdeel uit te laten maken van de vergunningaanvraag. Dan bestaat er geen discussie over wat er is aangevraagd. Let daarbij wel op dat splitsen van een bouwplan niet is toegestaan als de bouwdelen functioneel en bouwkundig niet van elkaar te scheiden zijn.

Als bouwdelen functioneel en bouwkundig wel van elkaar te splitsen zijn, kan er ook voor gekozen worden om heel duidelijk op de tekening aan te geven welke bouwdelen vergunningvrij zijn. Deze bouwdelen worden dan niet meevergund.

Vragen?

Heeft u nog vragen of wilt u meer weten over het aanvragen van een omgevingsvergunning? Neem dan contact op met onze specialisten vastgoedrecht.

De uitspraak kunt u vinden via de volgende link.