Monstertruck rijdt publiek in: bestuurder truck en organisator waarschijnlijk aansprakelijk

Blog

Op zondag 28 september 2014 vond in Haaksbergen (Overijssel) een noodlottig ongeluk met een monstertruck plaats. Dit ongeval kostte 3 mensen het leven. Meer dan 20 toeschouwers raakten gewond, waarvan 5 mensen ernstig letsel hadden. Naar de precieze oorzaak van dit incident wordt nog onderzoek gedaan.

Sommige ooggetuigen geven aan dat de bestuurder van de monstertruck mogelijk gas gaf net voordat hij het publiek in reed. Deze bestuurder werd direct na het ongeluk aangehouden op verdenking van “dood door schuld”. De civielrechtelijke aansprakelijkheid van deze bestuurder lijkt vast te staan. Er lijkt sprake te zijn geweest van een ernstige (stuur- of gas-) fout van de bestuurder.

Daarnaast kan waarschijnlijk ook de organisator van het evenement met succes aangesproken worden. Hij heeft namelijk geen gevolg gegeven aan de internationale richtlijnen van de Monster Truck Racing Association (MTRA), die voorschrijven dat publiek niet in de rijrichting van de truck mag staan. Ook lijken de voorwaarden waaronder de gemeente de vergunning voor dit evenement heeft verstrekt niet door de organisator te zijn opgevolgd. Deze vergunning schrijft voor dat het publiek op meer dan 10 meter moet staan.

Hoewel de Onderzoeksraad voor Veiligheid nog een onderzoek naar dit ongeval is gestart en er dus nog geen volledige duidelijkheid over de toedracht van het ongeval is, bestaan voor de letselschadeslachtoffers en nabestaanden waarschijnlijk voldoende mogelijkheden om een vergoeding voor hun schade te verkrijgen. Daarmee wordt weliswaar hun leed niet weggenomen, maar worden in ieder geval wel de financiële consequenties van dit ongeval zo veel mogelijk beperkt.

Meer over dit ongeval kunt u lezen op nu.nl.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met één van onze specialisten.