Moet verhuurder advies vragen aan huurdersorganisatie over huurverhoging?

10/11/20 Bekijk reacties Verwachte leestijd: 3 minuten

In een recente uitspraak stond de vraag centraal of de verhuurder verplicht is om aan de huurdersorganisatie advies te vragen over het huurprijsbeleid. In sommige gevallen is de verhuurder dit namelijk op grond van de Wet op het overleg huurders verhuurder (hierna: Wohv) verplicht. Wanneer is dit het geval?

Indexering huurprijzen

De verhuurder was eigenaar van drie appartementencomplexen. De bewoners van de complexen hadden gezamenlijk een huurdersorganisatie opgericht. De complexen werden door een derde beheerd.

Begin 2018 indexeerde de beheerder de huurverhoging en wilde de huur voor geliberaliseerde huurwoningen met 4% verhogen. De beheerder heeft dit voornemen voorgelegd aan de huurdersorganisatie en hen om advies gevraagd.

Advies huurdersorganisatie werd niet gevolgd

De huurdersorganisatie adviseerde negatief; de huurverhoging was te hoog en moest worden vastgesteld op 0%. De beheerder gaf hier geen gehoor aan en verhoogde de huurprijzen uiteindelijk met 3%. Volgens de huurdersorganisatie handelde de verhuurder in strijd met de artikel 5 Wohv door het advies van de huurdersorganisatie zonder motivering terzijde te schuiven.

Huurprijsbeleid niet aangepast

De verhuurder gaf als verweer aan dat het huurprijsbeleid niet was aangepast. Net als in voorgaande jaren werden de richtlijnen van de overheid met betrekking tot de huurverhoging gevolgd. Nu er geen wijziging in het beleid was, zou de verhuurder ook niet verplicht zijn om advies in te winnen bij de huurdersorganisatie.

Wat vindt de rechter?

De kantonrechter gaf de verhuurder gelijk. De verhuurder moet inderdaad over sommige onderwerpen aan de huurdersorganisatie om advies vragen (art. 5 Wohv). Dat beleid mag vervolgens pas worden uitgevoerd nadat de huurdersorganisatie hierover heeft geadviseerd. Mocht de verhuurder bij een negatief advies het beleid toch doorzetten, dan moet hij dit motiveren. Het beleid inzake de huurprijzen is één van de onderwerpen waarover advies moet worden ingewonnen bij de huurdersorganisatie (art. 3 lid 2 Wohv).

Het beleid van de verhuurder was in dit geval niet gewijzigd, noch was er een concreet voornemen tot wijziging daarvan. Ook in de voorgaande jaren werden de richtlijnen van de overheid gevolgd. De indexering an sich is dus geen wijziging in het huurprijsbeleid. De verhuurder was daarom niet verplicht de huurdersorganisatie om advies te vragen.

Conclusie

Een verhuurder moet bij een voornemen tot wijziging van zijn beleid de huurdersorganisatie in de gelegenheid stellen om een schriftelijk advies uit te brengen op grond van art. 3 lid 2 Wohv. Het indexeren van de huurprijzen zal veelal geen nieuw beleid vormen, mits de wijze van indexeren niet is veranderd.

Advies of rechtsbijstand nodig?

Als u vragen heeft over dit onderwerp of advies of rechtsbijstand nodig heeft bij het opstellen of beoordelen van huurovereenkomsten, dan kunt u contact opnemen met een van de specialisten van onze sectie Vastgoed.