Mag de verhuurder eigenrichting toepassen als de huurder de huur niet op tijd heeft betaald?

Blog

Een verhuurder ontruimt een kamer van een student zonder over een vonnis te beschikken. Hij vernietigt de inboedel. Is de verhuurder schadeplichtig?
Eind vorig jaar heeft het Gerechtshof Leeuwarden een uitspraak gedaan in de volgende zaak.

Een huurder van een kamer in een studentenhuis in Groningen liep twee maanden achter met het betalen van de huur. Toen de student twee weken bij zijn ouders in België op bezoek was, heeft de verhuurder zich de toegang tot de kamer van de student verschaft, de kamer ontruimd, het grootste gedeelte van de inboedel vernietigd, een ander slot op de deur gezet en de kamer verhuurt aan een derde.

De bij terugkomst onaangenaam verraste huurder spande een kort geding aan tegen de verhuurder. De huurder vorderde toegang tot het gehuurde, teruggave van de inboedel, schadevergoeding voor het vernietigde gedeelte daarvan, en vergoeding van immateriële schade. Net als de president van de rechtbank in Groningen, oordeelde het Gerechtshof in Leeuwarden dat de verhuurder voorbarig had gehandeld. De verhuurder had eerst een ontruimingsvonnis bij de rechtbank moeten halen voordat hij tot ontruiming van de woning had mogen overgaan. Door eigenrichting toe te passen, werd de verhuurder aansprakelijk geacht voor de bij de huurder ontstane schade. De rechtbank heeft de verhuurder veroordeeld om een bedrag van € 6.000,= aan de huurder te vergoeden. Het Gerechtshof heeft dit vonnis in hoger beroep in stand gelaten.