Klaagschrift schriftelijk behandeld in verband met coronavirus

19/03/20 Bekijk reacties Verwachte leestijd: 4 minuten

De rechtbanken, gerechtshoven en andere rechtscolleges hebben hun deuren gesloten tot in ieder geval 6 april aanstaande. Mondelinge behandelingen die in deze periode waren ingepland, worden uitgesteld. Alleen zaken die niet uitgesteld kunnen worden, zullen worden behandeld. Waar mogelijk vindt de mondelinge behandeling plaats door telefonisch, via FaceTime of via Skype contact te leggen met de betrokkenen.

In beslag genomen personenauto

Op 18 maart 2020 is een uitspraak van de rechtbank Noord-Holland gepubliceerd waarbij hieraan toepassing is gegeven.

Het ging in die zaak om een klaagschrift met als doel een in beslag genomen personenauto terug te krijgen. De auto was in beslag genomen in verband met een strafrechtelijk onderzoek en de indiener van het klaagschrift wilde die auto na verloop van tijd terug.

De rechtbank brengt in de uitspraak tot uitdrukking dat de mondelinge behandeling die op 18 maart 2020 gepland stond, geen doorgang zal vinden in verband met het coronavirus. De rechtbank heeft daarop contact opgenomen met de klager, die kennelijk te kennen heeft gegeven dat hij de zaak schriftelijk wilde afdoen.

De klacht is ongegrond verklaard op de grond dat de auto was gestolen – niet door de klager, maar kennelijk door de persoon van wie de klager de auto kocht. De rechtmatige eigenaar van een gestolen zaak als een auto kan zijn eigendom binnen drie jaar na de diefstal als zijn eigendom opeisen (artikel 3:86 BW). Dat zou, kort gezegd, alleen anders zijn als de klager in dit geval de auto te goeder trouw zou hebben gekocht (artikel 3:86 lid 1 BW) en de klager een natuurlijke persoon zou zijn die de auto in een fysieke winkel zou hebben gekocht (artikel 3:86 lid 3 sub a BW). Dat laatste was niet het geval. Dat maakte dat de klager niet als de rechthebbende van de auto kon worden aangemerkt, waardoor zijn klaagschrift ongegrond verklaard moest worden.

Let op bij schriftelijk afdoen

Dat zittingen als gevolg van de coronavirusuitbraak moeten worden uitgesteld, lijdt geen enkele twijfel. Veiligheid en gezondheid staat bovenaan. De vraag is echter of het verstandig is om in te stemmen met een verzoek om een zitting schriftelijk af te doen. Er bestaat dan immers geen mogelijkheid meer om eventuele vragen te beantwoorden, zaken te verduidelijken of twijfels weg te nemen. Het is niet voor niets dat een mondelinge behandeling het uitgangspunt is.

Sommige zaken zullen zich meer lenen voor een schriftelijke afdoening dan anderen, maar uitgangspunt zou dus moeten zijn dat er op zijn minst telefonisch, via Skype of via FaceTime een vorm van een mondelinge behandeling plaatsvindt. Als dat niet mogelijk is of als de zaak zich ook daar niet voor leent, dan kan het verstandiger zijn om te verzoeken om een uitstel dan dat wordt ingestemd met een schriftelijke afdoening.

Als u betrokken bent bij een lopende zaak waarin wordt verzocht om de zaak zonder mondelinge behandeling af te doen, schroomt u dan niet om hierover vrijblijvend contact met ons over op te nemen om hierover van gedachten te wisselen. Wij kunnen u uiteraard ook bijstaan in civiele en bestuursrechtelijke zaken waarin een mondelinge behandeling telefonisch, via Skype of via FaceTime moet plaatsvinden.