Is werkgever aansprakelijk indien werknemer na werkdag over hek klimt en daarbij vinger kwijtraakt?

Blog

Een werknemer werkt over en merkt bij het verlaten van het bedrijfsterrein dat het hek om dat terrein gesloten is. Hij klimt via een stalen prullenbak over het hek. Bij het naar beneden springen van het hek, blijft hij met zijn ring achter het hek hangen. Zijn ringvinger is volledig afgescheurd.

De werkgever wordt hiervoor aansprakelijk geacht. De rechter oordeelt dat de schade wordt geleden ‘in de uitoefening van de werkzaamheden’ en dat de werkgever onvoldoende maatregelen heeft genomen om dit soort ongevallen te voorkomen.

Lees hier de volledige uitspraak.