Is een parkeerplaats een weg volgens de Wegenwet?

Blog

Opnieuw heeft de Afdeling uitspraak gedaan in een zaak het college van de gemeente Enkhuizen over een walkant. Eerder is door de Afdeling geoordeeld dat een walkant geen weg is volgens de Wegenwet. In die uitspraak uit 2015 is besloten dat de walkant geen weg is omdat de walkant geen functie vervuld voor de afwikkeling van het openbaar verkeer. In die zaak is de eigenaar van de walkant bijgestaan door Schenkeveld Advocaten.

Op 30 juni 2021 is door de Afdeling de tweede uitspraak gedaan over een walkant in Enkhuizen.

Eerder heeft de rechtbank op 14 augustus 2020 geoordeeld dat de eigenaar van de walkant geen parkeervergunning hoeft te hebben om te parkeren op zijn eigen terrein. Het college is het daar niet mee eens, en heeft hoger beroep ingesteld. Ook hierin heeft Schenkeveld Advocaten de eigenaar bijgestaan.

Wat zijn walkanten?

Walkanten zijn kadastrale percelen die grenzen aan openbaar water. Vaak ligt tussen de walkant en de woning van dezelfde eigenaar een weg. Walkanten zijn vaak eigendom van particulieren, en zijn geleverd gelijktijdig bij de woning.

Naast steigers, vlonders, een tuin, en terrassen hebben eigenaren op de walkant vaak parkeerplaatsen gemaakt. Hierdoor wordt op eigen terrein geparkeerd.

Parkeervergunning

Volgens de Parkeerverordening van de gemeente Enkhuizen hebben bewoners van de binnenstad van Enkhuizen voor het parkeren een parkeervergunning nodig, tenzij kan worden geparkeerd op eigen terrein.

Openbare weg

Volgens het college zijn parkeerplaatsen op de walkant onderdeel van de weg in de zin van de Wegenwet en maken die onderdeel uit van de openbare weg volgens de Wegenverkeerswet 1994. Een bewoner van de binnenstad heeft daarom voor het parkeren op de walkant, op basis van de Parkeerverordening een bewonersparkeervergunning nodig.

Beroep rechtbank

De rechtbank heeft in beroep geoordeeld dat de walkant – net als de kwestie uit 2015 – geen weg is. De vraag of dan sprake is van een openbare weg volgens de Wegenverkeerswet 1994, komt dan niet meer aan de orde.

Is een parkeerplaats een verkeersbaan?

In hoger beroep stelt het college dat een parkeerplaats een verkeersbaan is, omdat het een onderdeel vervult voor de afwikkeling van het openbaar verkeer, en dat deze baan wordt gebruikt voor het parkeren door een grote en onbepaalde publieksgroep. Ook zou uit andere uitspraken volgen volgens het college dat een parkeerplaats altijd een weg is, omdat dit onderdeel is voor de afwikkeling van het openbaar verkeer.

Parkeerplaats is niet altijd een verkeersbaan

De Afdeling maakt korte metten met het standpunt van het college. De parkeerplaats in deze zaak is gelijk met die in de eerdere uitspraak. Ook stelt de Afdeling niet dat parkeerplaatsen altijd een functie vervullen voor de afwikkeling van het verkeer.

De walkant in kwestie is aan weerszijden afgesloten met een boom, en is niet te gebruiken als verkeersbaan naast of in aanvulling op de weg ernaast. Omdat dit perceel geen functie vervult voor de verkeersafwikkeling, is het perceel en de daarop aanwezige parkeerplaats geen weg volgens de Wegenwet. Of het een openbare weg is, dat is een vraag die de Afdeling niet meer te beantwoorden.

Parkeren op eigen terrein

Op de zitting heeft het college gezegd dat er enkele tientallen vergelijkbare walkanten in Enkhuizen zijn, die particulier eigendom zijn. Mogelijk speelt ook daar een vergelijkbare discussie.

Het hoger beroep van het college is door de Afdeling ongegrond verklaard. Voor de belanghebbende in deze zaak is dit goed nieuws. Die heeft een eigen walkant met een parkeerplaats en die mag hij alleen gebruiken. Ook hoeft hij geen parkeervergunning aan te vragen.

Heeft u een discussie over een walkant of een discussie over de vraag of iets een openbare weg is? Neem dan contact met ons op.