Indexering alimentatie 2017 is 2,1%

Blog

Ieder jaar moeten alle alimentatiebedragen, zowel kinderalimentatie als partneralimentatie, worden geïndexeerd. Per 1 januari 2017 moeten de alimentatiebedragen met 2,1 % worden verhoogd.

Convenant / ouderschapsplan

De indexering geldt zowel voor alimentatie die door de rechtbank is vastgesteld als voor alimentatie die in onderling overleg is afgesproken en geldt voor iedereen. Van de indexering kan alleen worden afgezien of afgeweken als de alimentatiebetaler en de alimentatieontvanger dat samen overeenkomen (bijvoorbeeld in het convenant of in het ouderschapsplan).

Indexering alimentatie vorige jaren

Indien in het verleden het alimentatiebedrag niet is geïndexeerd kan de alimentatieontvanger de indexering over de afgelopen jaren alsnog vorderen. Dit kan niet onbeperkt. De terugvordering gaat tot vijf jaar terug.

Indexering is cumulatief

De wettelijke indexering is cumulatief. Dat betekent dat de jaarlijkse verhoging bovenop de vorige verhoging komt.

Voorbeeld berekening indexering

Een voorbeeld: In 2015 heeft de rechtbank bepaald dat u € 300,- kinderalimentatie moet betalen aan uw ex-partner voor uw minderjarige zoon. Vanaf 1 januari 2016 moest dit bedrag worden verhoogd met de wettelijke indexering van dat jaar. In 2016 was het percentage 1,3 %. Dat betekent dat u vanaf 1 januari 2016 € 300,- + (€ 300,- x 1,3 %) = € 303,90 aan kinderalimentatie voor uw zoon moest betalen. Vanaf 1 januari 2017 moet u € 303,90 + (€ 303,90 x 2,1 %) = € 310,28 betalen.

Vragen over indexering of wijziging alimentatie

Indien u vragen heeft over de wettelijke indexering of achterstallige alimentatie wenst te incasseren dan wel een alimentatiebedrag wilt laten vaststellen of wijzigen, dan kunt u uiteraard contact opnemen met een van onze familierechtspecialisten.