Huurrecht: opzeggen van huurovereenkomsten door de verhuurder

Blog

Om een huurovereenkomst te laten eindigen, is bijna altijd opzegging nodig. Onder welke omstandigheden kunt u als verhuurder een huurovereenkomst opzeggen?

Soort huurobject

Welke mogelijkheden de verhuurder heeft, hangt vooral af van het object van de huur.

Schenkeveld Advocaten - image

Onbebouwde grond

Huur van onbebouwde grond kan worden opgezegd tegen de volgende dag waarop er betaald moet worden. Daarbij moet tenminste een maand in acht worden genomen. De overeenkomst kan hier een aparte regeling voor geven.

Kantoorruimte (230a-bedrijfsruimte): huurder kan ontruimingsbescherming vragen

Voor zogenaamde kantoorruimte zijn partijen vrij de opzegtermijn in hun overeenkomst te regelen. De huurder kan tot uiterlijk 2 maanden na het eindigen van de huur ontruimingsbescherming vragen. Dat wil zeggen dat de rechter op zijn verzoek kan bepalen dat hij een jaar langer mag blijven. Dit kan maximaal 3 keer. Toekenning voor meer dan 1 jaar komt in de praktijk niet vaak voor. Hoe langer de huurder rekening moet houden met vertrek, hoe minder snel hij langere ontruimingsbescherming krijgt.

Winkelruimte (290-bedrijfsruimte): beperkte opzeggingsgronden

Voor winkels, hotels, restaurants en soortgelijke bedrijven gaat de wet uit van een huurtermijn van 10 jaar. Na 5 jaar kan op beperkte gronden worden opgezegd. Na 10 jaar worden de gronden iets meer uitgebreid. Als de huurder zich verzet, moet de verhuurder een procedure beginnen bij de kantonrechter. Totdat de rechter definitief heeft beslist, eindigt de overeenkomst niet. De opzeggingsbrief is belangrijk: die moet alle gronden bevatten voor de opzegging. Er mogen later geen nieuwe gronden worden toegevoegd.

Zelfstandige woonruimte: ook beperkte opzeggingsgronden

Huurders van woonruimte hebben in de regel huurbescherming. Dat betekent dat door de verhuurder op beperkte gronden kan worden opgezegd. Ook hier is de opzeggingsbrief belangrijk en moet de verhuurder een procedure beginnen als de huurder zich verzet. En ook hier eindigt de overeenkomst niet totdat de rechter definitief heeft beslist.

Eenmaal huurovereenkomst maximaal 2 jaar

Voor zelfstandige woonruimte en 290-bedrijfsruimte bestaat ook de mogelijkheid om eenmaal een huurovereenkomst voor maximaal 2 jaar aan te gaan. De beschermende bepalingen voor de huurder gelden dan niet. Als de overeenkomst wordt verlengd, gelden deze bepalingen weer wel.

Wanprestatie huurder

Een huurovereenkomst kan ook ontbonden worden vanwege wanprestatie door de huurder, bijvoorbeeld bij wanbetaling. In een kort geding kan bij een achterstand van drie maanden of meer ontruiming gevraagd worden. Dat scheelt een langere en vaak duurdere bodemprocedure.

Heeft u vragen over een opzegging, een huurachterstand of een tijdelijk contract? Neem dan vrijblijvend contact met op met onze advocaten huurrecht of doe de huurcheck!